Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie pri príležitosti 30. výročia vzniku Úradu MO SR

22 mája, 2023

        Dňa 19.5.2023 sa uskutočnilo  hoteli Kriser v Pezinku  stretnutie bývalých príslušníkov Úradu Ministerstva obrany SR, ktorí pred 30. rokmi začali budovať ministerstvo. Celkom sa zúčastnilo 47 bývalých zamestnancov, z ktorých ešte 4 pracujú v rezorte. Stretnutie zorganizoval prípravný výbor v zložení plk.gšt. v.v. Ing. Kristián Matoušek, plk. v.v. Ing. Milan Viglaský a plk. v.v. Ing. Rudolf Olšiak. Minister obrany SR Martin Sklenár všetkým zúčastneným udelil Pamätný list, ktorý účastníkom odovzdal bývalý prvý štátny tajomník MO SR PaedDr. Igor Urban spolu s bývalými vedúcimi Úradu MO SR  MUDr. Irenou Belohorskou a genmjr. v.v. Ing. Rudolfom Žídkom.

        Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej atmosfére. Spomínalo sa na formovanie ministerstva pod vedením ministra obrany SR Ing. Imricha Andrejčáka. Bývalí príslušníci rezortu či vojaci, alebo občianski zamestnanci venovali veľa úsilia aby novovytvorené ministerstvo sa plnohodnotne zapojilo do činnosti vlády a našej republiky. Nebola to ľahká úloha, ešte prebiehalo delenie bývalej ČSFR na ČR a SR a s tým súvisiace aj premiestňovanie vtedy vojakov z povolania, ktorí tvorili základ Ministerstva obrany SR.

        Všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní Ministerstva obrany SR patrí veľká vďaka. Pre klub Pezinok ZV SR je potešením, že má vo svojich radoch skoro jednu tretinu bývalých a ešte aj súčasných príslušníkov MO SR a veríme, že naše rady ešte rozšíria ďalší záujemci o vstup do ZV SR.

Pripravil: plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, predseda ZV SR Klub Pezinok

 

Loading

Priložené dokumenty