Zväz vojakov Slovenskej republiky

Hodnotiaca schôdza

27 februára, 2024

22.2.2024 sa konala Hodnotiaca schôdza KVD Piešťany. 38 členov klubu poctil svojou prítomnosťou primátor mesta Mgr. Peter Jančovič PhD. a Tomáš Hanich, samostatný výskumný pracovník VHM Piešťany a predseda klubu vojenskej histórie Piešťany. Počas schôdze boli pri príležitosti významných životných jubileí odovzdané Pamätné listy desiatim členom klubu a boli prijatí traja noví členovia.

Loading