Zväz vojakov Slovenskej republiky

„Guláš párty 2022“ Klubu ZV SR Pezinok

4 júna, 2022

Dňa 14. mája 2022 sa uskutočnila tradičná klubová akcia „GULÁŠ PÁRTY 2022“ Klubu ZV SR Pezinok v prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska č. 13. Celkom sa zúčastnilo 48 členov klubu.  Pred oficiálnym zahájením klubovej akcie bolo zasadnutie Rady klubu. RK riešila prípravu na VČS  2022 a prijatie 3 nových členov.

Za prípravu a priebeh klubovej akcie bol zodpovedný tajomník klubu Jaroslav Garaj, ktorému patrí poďakovanie za výborne pripravenú akciu. V minulosti  sme v príspevku napísali, „že guláš je najjednoduchšie jedlo“, ale je to len teória, pretože uvariť dobrý guláš je naozaj veľké umenie. A preto aj teraz sme varením poverili naslovovzatého odborníka –  nášho priateľa, správcu Spoločenského domu obce Viničné Jána Škripa. A urobili sme veľmi  dobre. Zaslúži si absolutórium za mimoriadne vydarený, chutný guláš. Zároveň pripravil aj ďalšie občerstvenie – lokše, pagáče, čapované pivo a chlebíčky. Poďakovanie patrí aj Františkovi Pariškovi za zabezpečenie kvalitného regionálneho vína.

-sim-

 

Loading