Zväz vojakov Slovenskej republiky

Gratulácia jubilantom v Seredi

16 novembra, 2023

V stredu 15.11.2022 sa stretla rada klubu Sereď na svojom pravidelnom zasadnutí, aby vyhodnotila činnosť klubu a spresnila úlohy do konca roka. tentokrát však malo stretnutie slávnostnejší ráz. Predseda klubu pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban využil túto príležitosť a okrem členov rady klubu pozval na stretnutie aj členov klubu ppráp. v. v. Miroslava Mikulu, mjr. v. v. Štefana Klembaru, práp. v. v. Ladislava Kozmera, mjr. v. v. Mareka Šajbidora a pplk. v. v. Ivana Vtáka, ktorí nedávno oslávili okrúhle jubileá 65, 70 a 75 rokov. Okrúhle narodeniny oslávil nedávno aj podpredseda klubu pplk. v. v. Ing. Ľubomír Mičátek. Členovia rady klubu oslávencom zablahoželali a predseda klubu im odovzdal pamätné listy a darčeky. V piatok 10.11.2023 sa predseda klubu stretol v Nových Zámkoch s ďalším jubilantom, mjr.  v. v. Františkom Chládekom, ktorému tiež odovzdal pamätný list. Členovi klubu plk. v. z. Daliborovi Jelínkovi zároveň odovzdal čestné uznanie ZV SR za jeho prínos k činnosti klubu počas jeho pôsobenia vo funkcii veliteľa ženijného práporu Sereď.

 

Loading