Zväz vojakov Slovenskej republiky

Exkurzia vo VHM v Piešťanoch a beseda v liečebnom ústave

7 novembra, 2023

Dňa 24.októbra 2023 sa 23 príslušníkov liečebného pobytu vo VLÚ v Piešťanoch zúčastnilo exkurzie vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany, ktorého poslaním je prezentovať na verejnosti národné historické povedomie, hrdosť k vlastnej štátnosti a úctu k vojenským tradíciám slovenského národa prostredníctvom stálych múzejných zbierok, dočasných expozícií a realizáciou vedeckých a výskumných úloh.

Vďaka historičke a kurátorke Mgr. Viere JURKOVEJ sme sa presvedčili o posune prác pri výstavbe VHM. Potešili nás obnovené haly pre pozemnú techniku a výzbroj, starostlivosť pracovníkov múzea o exponáty, expozícia Slováci v rovnošatách a v jej rámci výstroj v čase 1. a 2. svetovej vojny a príslušníkov čs. légií. Letecká technika je zatiaľ na letiskovej ploche a prestavba čaká aj túto časť.

Na deň 26. októbra 2023 o 14,00 hod. sa, za pomoci riaditeľa VLÚ pána Vladimíra BAKITU, podarilo uskutočniť besedu so vzácnymi osobnosťami, ktorí boli na liečení v Piešťanoch – pánom Branislavom TVAROŽEKOM /ročník 1925/ a pani Annou BERGEROVOU /ročník 1931/. Obaja boli účastníkmi SNP a priblížili nám udalosti, ktorých 79. výročie sme si mohli práve v týchto dňoch pripomenúť.

Vo svojom vysokom veku /v decembri bude mať 98 rokov/ pán Tvarožek dokázal podrobne spomínať na všetky udalosti, keď 28. októbra 1944 opustili priestor DONOVAL, keď 3 čaty /200-240 bojovníkov/ strážili vo vysokoškolskom strážnom oddiele postup generálov VIESTA a GOLIANA a iných dôstojníkov z Banskej Bystrice na Donovaly a ďalej do hôr. Jeho rozprávanie bolo presvedčivé a boli sme vďační za podrobné objasnenie dní okolo 1.-2. novembra 1944, keď sa obaja generáli odlúčili nad Sopotnickou dolinou od svojich ochrancov. O ich zajatí v Pohronskom Bukovci 3. novembra 1944 a o ich ďalšom osude v tej dobe už vôbec nič nevedeli.

Besedy sa zúčastnilo síce len 9 príslušníkov liečebného pobytu /boli medzi nimi aj členovia ZV SR/, prítomným však rozšírila prv nadobudnuté poznatky ktoré boli zverejnené ako rozhovory s oboma vzácnymi hosťami v časopise BOJOVNÍK, v ktorom bolo ich pôsobenie v SNP opísané.

Pani Anna BERGEROVÁ /ročník 1931/ pochádza z HABURY. Ako najmladšia  dcéra pôsobila ako ošetrovateľka partizánov a neskôr ako spojka z brigády ČAPAJEV.

 

Hrdo sa hlási k tomu, že je Rusnáčka. V jej požehnanom veku je obdivuhodná jej pamäť a jej rozprávačské umenie, založené na podrobnostiach a v časovom slede udalostí.

Doplnila naše poznatky aj o kpt. letectva Ľudovítovi KUKORELLIM (zomrel za nevyjasnených okolností 24. novembra 1944 v boji poblíž obce HABURA) a o situácii v ktorej sa v roku 1944 ocitli dve východoslovenské divízie. Obaja si veľmi vážili náš záujem o históriu, ktorej oni boli priamymi účastníkmi.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA

Loading