Zväz vojakov Slovenskej republiky

Účastníci konferencie