Zväz vojakov Slovenskej republiky

Slávnostné zhromaždenie ZV SR

V stredu 15. júna 2022 si Zväz vojakov SR pripomenul slávnostným zhromaždením v Posádkovom klube v Trenčíne 30. výročie svojho vzniku a históriu združovania profesionálnych od vzniku Československa až po súčasnosť. Na úvod zhromaždenia priniesla čestná jednotka OS SR zástavu Slovenskej republiky za zvukov hymny Slovenskej republiky. Na podujatí sa v mene ministra obrany SR za MO SR zúčastnil generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál, náčelníka generálneho štábu OS SR zastupoval náčelník štábu pre podporu operácií brigádny generál Ing. Pavol Tököly s hovorcom OS SR plk. Ing. Štefan Zemanovič a veliteľstvo špeciálnych síl plk. Ing. René Haz. Svojou prítomnosťou a vystúpením vyjadril Zväzu podporu aj primátor mesta Trenčín pán Richard Rybníček.
Na zhromaždení boli zvýraznené historické míľniky, ktoré formovali charakter Zväzu v súčasnosti. Na zaver slávnostného zhromaždenia boli viacerým členom zväzu odovzdané ocenenia vo forme pamätných medailí ministra obrany SR, medaila Obranného spravodajstva a pamätný kríž NGŠ OS SR.