Zväz vojakov Slovenskej republiky

Podstata, úlohy a ciele EUROMIL