Zväz vojakov Slovenskej republiky

Hlavné aktivity členov AVOZ SR na rok 2024