Zväz vojakov Slovenskej republiky

Deň vojnových veteránov pod Zoborom

13 novembra, 2023

Dňa 11.11. o 11,11 hod. oznámilo 11 výstrelov, že v tento deň pred 105 rokmi bola ukončená strašná svetová vojna.

Sychravý a studený deň privítal na vojenskom cintoríne v Mlynárciach slušnú návštevu vyznávačov vojenskej histórie a tých, ktorí sa prišli pokloniť a vzdať úctu padlým vojakom 1.svetovej vojny. Medzi nimi bolo aj 17 príslušníkov-členov Klubu Nitra-Zobor, ďalšími boli členovia JDS č. 1 Nitra a č. 5 Nitra-Zobor, členovia SZPB, príslušníci 11. brigády VzS OS SR a 12. mpr z Nitry, veteráni-výsadkári zo Zlatých Moraviec, členovia Klubu vojenskej histórie a Heligonkári z Nitry.

Moderátorka npor. Mgr. Mária VILIMKOVÁ privítala aj delegáciu KVD z Kroměříža pod vedením plk. v. v. Ing. Jaroslava SVÁROVSKÉHO. Delegácia sa, ako naša partnerská organizácia z Kroměříža, zúčastnila spomienkového zhromaždenia na základe pozvania nášho klubu, tlmočeného pri príležitosti nášho vzájomného stretnutia na turnaji v petangu v septembri v Kroměříži.

V úvode pietneho aktu položili prítomné organizácie k pomníku vojaka vence a kytice a poklonili sa pamiatke padlým.

Po hymne SR vystúpil s argumentačne podloženou charakteristikou tohto obdobia člen parlamentu poslanec Mgr. Marián KÉRY, za ktorý zožal veľký potlesk. Po ňom vystúpil aj veliteľ 11. brigády Vzdušných síl OS SR plk. Ing. Pavel KOŽLEJ a kaplán vojenského útvaru.

V závere slávnostného zhromaždenia dostal priestor aj člen vojenskej hudby s trúbkovým sólom „Večierka“. Prítomní zapaľovali sviečky a kahančeky a fotili sa pri soche vojaka po skupinách. Tým sa skončilo toto slávnostné zhromaždenie. Delegácie nášho klubu a KVD Kroměříž využili príležitosť k neformálnym rozhovorom, ale aj k debate o plánoch na najbližšie obdobie, ktoré budú predmetom rokovania našej Výročnej členskej schôdze. V závere sme si vymenili upomienkové predmety a tradične sme sa rozchádzali so želaním všetkého dobrého a predsavzatím uskutočnenia skorého stretnutia.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová, nprap. v. v. Stanislav Chovanec

Loading