Zväz vojakov Slovenskej republiky

Deň vojnových veteránov – deň červených makov

13 novembra, 2022

Tak ako na mnohých miestach našej planéty si členovia a sympatizanti klubu ZV SR generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. im. Samuela Sekurisa 11. 11. 2022 o 11 hod. 11 minút za zvuku zvonov z Breznianskej zvonice pripomenuli deň vojenských veteránov.

Pripojili sa k zástupcom orgánov štátnej správy, samosprávy, politických strán a organizácií, občanom mesta Brezno a Horehronia.

Položením venca s červenými makmi vzdali hold obetiam všetkých vojen a vojnových konfliktov. K zúčastneným sa prihovoril primátor mesta pán Tomáš Abel.

RR+MMM