Zväz vojakov Slovenskej republiky

Deň otvorených dverí – Kasárne Brezno 16. september 2023

18 septembra, 2023

Klub vojenskej histórie ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom v spolupráci s mestom Brezno, Dobrovoľným hasičským zborom mesta Brezno, Zväzom vojakov SR – Klubom generála Goliana Brezno a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. in m. Samuela Sekurisa v sobotu 16. septembra zorganizoval pre širokú verejnosť zaujímavé podujatie – „Deň otvorených dverí“. Dôvodov na usporiadanie bolo niekoľko: 85. výročie príchodu hrubého delostreleckého pluku 101 z Prahy – Ruzyne do Brezna, 70. výročie začatia výroby vozidla Praga V-3S, 65. výročie príchodu 49. delostreleckého pluku z Košíc do Brezna, kde pôsobil od roku 1958 do roku 1991, 54. výročie odhalenia pamätníka plk. in m. Samuela Sekurisa v kasárňach (v roku 2015 bol zrenovovaný a znova inštalovaný na Ulici ČSA) a 20 rokov od zániku vojenskej posádky Brezno. Súčasťou podujatia s charitatívnym rozmerom bolo posadenie Lipky spomienok. Charitatívna časť bola zameraná na podporu detí z Centra pre deti a rodiny – dom Brezno Mazorníkovo, ktoré sa so svojimi vychovávateľkami na podujatí zúčastnili. Výťažok z predaja guláša šiel na podporu ich činnosti.

Takže po 20. rokoch sa znovu otvorili brány pre verejnosť malej časti kasární ktoré ostali v majetku mesta Brezno.

Cieľom akcie bolo aj oficiálnym spôsobom odprezentovať vznikajúci areál expozície kasárne Brezno pod názvom „Vojenská posádka Brezno 1938 – 2003“, ktorý pripravujú členovia KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom, DHZ Brezno, ZV SR Klub gen. Goliana Brezno a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. in. m. Samuela Sekurisa v spolupráci s mestom Brezno.

Program bol pripravovaný pre všetky vekové kategórie. Mladší si mohli pozrieť techniku, ktorú ešte nevideli. Starší ktorí absolvovali povinnú vojenskú službu si mali pri čom zaspomínať a pokiaľ prišli s rodinnými príslušníkmi tak mohli svojim nežnejším polovičkám a potomkom ukázať s čím prišli do styku počas služby vlasti.

Na podujatie zavítali aj vzácni hostia, prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej plk. v.v. Ing. Jozef Kavecký Jozef, priamy účastník operácie v Perzskom zálive pplk. v.v. Ing. Ján Hradiský, primátor Brezna Tomáš Abel, veliteľ vojenskej posádky Brezno z rokov 1986 až 1994 plk. v.v. Ing. Csontos Štefan, pplk. v.v. Ing. Slepička Jozef ktorý v kasárňach začínal ako výkonný praporčík a na veliteľstvo východného okruhu v Trenčíne odchádzal z funkcie zástupcu veliteľa pre týl, pplk. v.v. Ing. Ryšánek Robert tu začínal v roku 1972 a službu ukončil odchodom do výsluhového dôchodku, ktorí spoločne s deťmi z Centra pre deti a rodiny – dom Brezno Mazorníkovo posadili Lipku spomienok. Pri tejto lipke je nainštalovaný pamätník s menami troch vojakov, ktorí padli 19. 9. 1944 pri bombardovaní kasární, pamätník s nápisom Na slávu delostrelcom 1. Československého armádneho zboru v bitke pri Jasle 15. januára 1945 a delostrelcom posádky Brezno 1938 – 2001. Vedľa na stojane bola tabuľa Galéria delostrelcov s fotografiami a menami veliteľov delostreleckých útvarov Ozbrojených síl SR, ktorá bude súčasťou budúcej expozície, a tabuľa s menami veliteľov a rokmi velenia vojenskej posádke Brezno. Zatiaľ posledná je tabuľa venovaná SNP.

Pri vytváranom pietnom mieste Breznianskej posádky sa prítomným účastníkom a návštevníkom prihovoril primátor mesta Brezno pán JUDr. Tomáš Abel, kde spomenul spoluprácu vojenskej posádky a obyvateľov mesta a Horehronia. V príhovore plk. v.v. Ing. Jozefa Kaveckého prezidenta Českej a Slovenskej obce delostreleckej zaznelo ocenenie breznianskych delostrelcov ako nositeľov jedných z najlepších výsledkov delostrelectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zároveň zdôraznil význam úzkej spolupráce s mestom Brezno. plk. v.v. Ing. Štefan Csontos ktorý prišiel do posádky v roku 1971 a svoju kariéru po prestávkach na štúdium a iných posádkach ukončil ako veliteľ 14. delostreleckého pluku v Brezne. Vyzdvihol výsledky delostrelcov mimo iné spomenul aj rok 1988 kedy Brezniansky delostrelci boli najlepším vojenským útvarom v rámci ČSĽA. Zdôraznil že na nádvorí v roku 1993 bola vykonaná vojenská prísaha prvého útvaru novovzniknutej Slovenskej republiky. Nasledovala štátna hymna a čestná jednotka tvorená z členov Klubov vojenskej histórie vzdala poctu so zbraňami mestu Brezno a všetkým bývalým vojakom Breznianskej posádky. Na pamiatku Vojenskej posádky Brezno spoločne s deťmi z Centra pre deti a rodiny dom Brezno Mazorníkovo zasadili „Lipku spomienok“ vo vytvorenom pietnom mieste.

Predseda KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom pán Michal Budaj odovzdal Monografiu obce Mýto pod Ďumbierom s venovaním plk. v.v. Ing. Jozefovi Kaveckému prezidentovi Českej a Slovenskej obce delostreleckej a pani Danke Ilievovej ako zástupkyni Centra pre deti a rodiny dom Brezno Mazorníkovo.

Hneď pri novo zasadenej lipky spomienok bolo pripravené legendárne vozidlo Praga V-3S ARS 12 M upravené maskovacími farbami do stavu, v akom sa zúčastnilo na operáciách Púštny štít a Púštna búrka v rokoch 1990 – 1991 v Perzskom zálive. Informácie o operáciách ponúkala tabuľa s fotografiami zo súkromného archívu ďalšieho priameho účastníka kpt. v.v. Ing. Miroslava Koppu. Pripravený na diskusiu bol priamy účastník operácie v Perzskom zálive pplk. v.v. Ing. Ján Hradiský. Dvaja príslušníci z Klubu vojenskej histórie pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra Záhorská Ves v „púštnom“ odeve ktorý bol špeciálne vyrobený pre príslušníkov Československého protichemického práporu v Perzskom zálive – doplnili informácie na tabuli.

Vedľa sa rozložili so svojou technikou a výbavou dobrovoľný hasičský zbor. Návštevníci sa mohli zapojiť aj do aktivít, ktoré pre ne pripravil spoluorganizátor. Pozrieť si mohli ich výbavu a techniku, ukážky hasenia, pre deti pripravili rôzne aktivity ako hasenie vodou, kreslenie či skladanie hasičských puzzle.

Rezort Ministerstva obrany SR nám pomohol stánkom Regrutačného strediska Banská Bystrica pod vedením kpt. Tomáša Hampachela s kolegyňou, propagačnými materiálmi a slovom informovali o tom, ako sa stať profesionálnym vojakom.

Deti oslovili RC modely tankov, s ktorými sa mohli zahrať. Ich majitelia predviedli komentovanú „tankovú bitku“ v ktorej sa stretli v bitke tanky Sovietskej, Nemeckej a Americkej armády ako za druhej svetovej vojny.

Klubu vojenskej histórie Kolíňany sme poskytli vozidlo Praga V-3S SPŠP (stredné pohyblivé štábne pracovisko) s prístreškom pod ktorým si rozložili svoju rozsiahlu zbierku vojenských realít z období od prvej svetovej vojny až do súčasnosti – od výstrojných súčiastok až po ručné zbrane. Okrem iného predviedli ukážky streľby z rôznych expanzných zbraní.

Program pokračoval dynamickými ukážkami vojenskej techniky cez prekážkovú dráhu tvorenú z betónových panelov. Všetky vozidlá počas prejazdu boli komentované moderátorom Tomášom Tkáčikom z KVH Kolíňany kde ich stručne predstavil, povedal niekoľko slov k histórii a základné takticko – technické údaje. Ako prvé vyrazilo vozidlo Moskvič 2140 ktoré cez panely nemohlo a tak okolo tejto prekážky urobilo okruh. Nasledovalo vozidlo TAZ 1500 v prevedení Sanitka. Prehliadka už pokračovala vojenskou technikou od najmenšieho až po najväčšie vozidlo. Predstavilo sa vozidlo GAZ-69, UAZ-469 BI, krásne zrekonštruovaná Tatra 805 Valník (dovezené na korbe nákladného auta z Kysúc), Praga V-3S ARS 12 M (prišla po vlastnej osi z Dunajskej Stredy) a predviedla aj postrek vodou z prednej postrekovacej lišty ako to poznáme napríklad z kropiacich vozidiel keď umývajú cestu. Pokračovalo vozidlo Praga V-3S VN a na valníkovej korbe sedeli členovia KVH v odeve vz. 60, Praga V-3S R3S zatiaľ len s reštaurovaným podvozkom a kabínou vodiča, na skriňovej nadstavbe sa bude pokračovať. Podporiť našu akciu prišlo aj vozidlo Praga V-3S CAS 16 od Hasičského a záchranného zboru Brezno. Nasledovala krátka technická prestávka kvôli uvoľneným panelom ktoré členovia DHZ Brezno upravili tak aby akcia mohla pokračovať. Veľmi známa Tatra 148 v málo známom prevedení TZ-74 (Tryskový zadymovač) ktorá má na korbe dve nádrže a tryskový motor z lietadla Aero L-29 Delfín a búdku operátora. Nasledovala druhá krátka technická prestávka – členovia DHZ Brezno upravili panely tak aby sa už nemuselo tretíkrát upravovať. Na scénu prišlo vozidlo sovietskej výroby ZIL-131 v prevedení rádiovej stanice R-140. Dynamickú ukážku zakončilo legendárne vozidlo Tatra 813 8×8 Kolos.

„Vojenský konflikt v malom“ bol ďalším bodom programu. V rámci akcie došlo k streľbe, boli povolané posily a narušitelia zadržaní. Došlo k strelnému poraneniu vojaka do pravého stehna, po ktorého prišlo zdravotnícke vozidlo TAZ-1500 Sanitka Veliteľ pohotovostnej jednotky po skončení bojovej akcie dal nastúpiť jednotku na vyhodnotenie, kontrolu osobných zbraní a ich zaistenia a odchod zo scény. Nasledoval odsun techniky z arény.

Na scénu vozidlo Tatra 813 8×8 Kolos pritiahlo nepojazdné a odstrojené vozidlo Renault Kangoo kde dobrovoľný hasiči v zadnej časti vozidla založili požiar v železnej vani zmesou benzínu a nafty. Po rozhorení a zadymení prišlo vozidlo Praga V-3S CAS 16 od hasičského a záchranného zboru Brezno a prúdom vody hasili požiar. Vzhľadom k tomu že veľký prúd vody rozstriekal zmes benzínu a nafty po vozidle hasebný zásah dokončili ručným hasiacimi prístrojmi. Uhasené vozidlo Renault bolo zase Tatrou 813 odtiahnuté zo scény do zákulisia. Hasiči pokračovali v ukážkach ako sa hasí rozpálený olej v kuchyni a predviedli aj hasiacu deku ktorá je vyrobená z nehorľavej látky a prikrytím ohňa a jemu zneprístupneniu vzduchu je možné požiar uhasiť. Ako sa patrí hasiči po sebe poupratovali arénu pre posledný bod pripraveného programu.

Technika použitá pri dynamických ukážkach prejazdu sa vrátila na scénu, zaparkovala na vopred určené miesto. Vodiči k ľavému prednému kolesu vozidla umiestnili stojany s tabuľkami kde bol popis vozidla. Nasledovalo zrušenie cestných zábran a návštevníci si mohli techniku poobzerať zvonku a niektorú aj z vnútra.

Zhodou okolností sa o našej akcii dozvedeli bývalí vojaci základnej služby ktorí v rokoch 1993 až 1994 slúžili u 1. db, 1. do, 14. dp a tak si urobili stretnutie po 30 – tých rokoch. Boli oblečení v rovnakých tričkách ktoré si dali vyrobiť pre túto príležitosť. Zúčastnilo sa ich 11 a mali možnosť sa stretnúť s bývalými profesionálnymi vojakmi ktorí prišli na deň otvorených dverí.

Na požiadanie návštevníkov sa mohli deti dať povoziť na vozidle TAZ-1500 Sanitka a na vozidle sovietskej výroby UAZ-469 BI.

Pri takejto akcii s charitatívnym rozmerom je potrebné sa aj najesť a napiť. Vareniu gulášu sa venovali členovia a sympatizanti ZV SR Klub generála Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva. Ich činnosť bola neoceniteľná. Odhadom v príprave sa zistilo že jeden kotol gulášu bude málo a tak sa bude variť v kotloch dvoch. V štvrtok 14. 9. 2023 sa urobil veľký nákup potrebných surovín. V piatok o 10:00 hod. nastúpila „smena do kuchyne“ a pripravovali suroviny. Hlavný šéfkuchár kódovaným heslom „Koryto hotovo“ o 10:00 hod. hlásil veliteľovi pripravenosť na výdaj.

Pre vegetariánov bol pripravený pojazdný stánok s langošmi a pre sladkomlsných stánok s cukrovinkami. Pitný režim si zobrali na starosť dobrovoľní hasiči ktorí čapovali kofolu, pivo a iné nealkoholické nápoje. Každému podľa chuti.

Akcia sa pre verejnosť sa skončila 17:00 hodinou a nás čakalo upratovanie priestorov do pôvodného stavu. Súkromní podnikatelia odtiahli svoje pojazdné stánky, likvidácia zábran a tabulí od techniky, zaparkovanie techniky, uloženie hasičského vybavenia a ich príprava na prípadný ďalší výjazd. Po týchto nevyhnutných prácach sme sa stretli všetci účastníci v hasični kde organizátori poďakovali všetkým účastníkom a pohostili ich. Nastala debata kde sa čo dá ešte vylepšiť alebo urobiť niečo iné aby nasledujúci ročník dňa otvorených dverí bol ešte lepší.

Počas celého dňa konania akcie sa pohybovali medzi nami členovia redakčného týmu MY Horehronie ktorí pripravujú titulný článok s dobou vydania 19. 9. 2023.

Fotodokumentáciu celej akcie pre nás urobil mjr. v.v. Ing. Peter Čajka.

MMM, RR

Loading