Zväz vojakov Slovenskej republiky

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV V KEŽMARKU

21 novembra, 2022

Dňa 11. 11. 2022 o 11, 11 hod sa v Kežmarku rozozvučali zvony, aby nám pripomenuli  104. výročie ukončenia 1. svetovej vojny . Pietneho aktu sa pri pamätníku vojnových veteránov na starom cintoríne v Kežmarku zúčastnilo viac ako 60 osôb.

Hlavným organizátorom pietneho aktu bol plk.v.v. Ing. Ján MUCHA – člen Klubu veteránov a zároveň člen ZVSR klub Kežmarok, Zväz vojakov SR klub Kežmarok,  Základná organizácia „1. československej samostatnej tankovej brigády “ SZPB Kežmarok a mesto Kežmarok .

Primátor mesta  Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA v svojom príhovore k zúčastneným zdôraznil , že desiatky miliónov ľudských životov zmarených v prvej a v druhej svetovej vojne, státisíce ranených a zmrzačených, útrapy civilného obyvateľstva a nenahraditeľné škody, sú trvalým mementom, že sa tieto hrôzy nesmú opakovať. Hrdinstvo, obetavosť a statočnosť preukázané v týchto vojnách aj Slovákmi na všetkých frontoch sveta sú dôkazom, ako uctievali život a boli ochotní ho aj obetovať za krajší, pokojnejší a slobodný zajtrajšok. Našou jedinou povinnosťou je zachovať tradície a hodnoty ktoré vytvorili a nepripustiť aby odišli do zabudnutia. Vojna je prehrou všetkých. Je to zlyhanie ľudského rozumu a neschopnosť porozumieť tomu druhému. Mier nie je porážkou toho druhého, je víťazstvo všetkých. Chráňme si ho, pretože mier nie je samozrejmosťou ani dnes. V závere vystúpenia  vzdal česť pamiatke obetí svetových vojen i všetkých vojenských konfliktov celého sveta.

Pietneho aktu sa zúčastnili mimo hore menovaných ako hostia : za klub generálov genpor. v.v. Ing. Jaroslav Vývlek a genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch, zástupca riaditeľa personálneho úradu pplk. PaedDr. Juraj Nyéky, členovia klubu vojakov Kežmarok, členovia  SZPB, predstavitelia cirkví, zástupcovia štátnej a verejnej správy a občania mesta Kežmarok .

          Účastníci pietneho aktu  položením venca a zapálením kahancov vzdali hold všetkým, ktorí vo vojnách za našu slobodu obetovali svoje životy.  Na záver pietneho aktu  sa za všetky obete vojnových konfliktov pomodlil Dekan Rímskokatolíckej cirkvi Kežmarok prof. ThDr. PaeDr. SSLic. František Trstenský PhD.

Text : pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik

Foto : kpt. v.v. Vladimír Janeček

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.