Zväz vojakov Slovenskej republiky

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV V KEŽMARKU

21 novembra, 2022

Dňa 11. 11. 2022 o 11, 11 hod sa v Kežmarku rozozvučali zvony, aby nám pripomenuli  104. výročie ukončenia 1. svetovej vojny . Pietneho aktu sa pri pamätníku vojnových veteránov na starom cintoríne v Kežmarku zúčastnilo viac ako 60 osôb.

Hlavným organizátorom pietneho aktu bol plk.v.v. Ing. Ján MUCHA – člen Klubu veteránov a zároveň člen ZVSR klub Kežmarok, Zväz vojakov SR klub Kežmarok,  Základná organizácia „1. československej samostatnej tankovej brigády “ SZPB Kežmarok a mesto Kežmarok .

Primátor mesta  Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA v svojom príhovore k zúčastneným zdôraznil , že desiatky miliónov ľudských životov zmarených v prvej a v druhej svetovej vojne, státisíce ranených a zmrzačených, útrapy civilného obyvateľstva a nenahraditeľné škody, sú trvalým mementom, že sa tieto hrôzy nesmú opakovať. Hrdinstvo, obetavosť a statočnosť preukázané v týchto vojnách aj Slovákmi na všetkých frontoch sveta sú dôkazom, ako uctievali život a boli ochotní ho aj obetovať za krajší, pokojnejší a slobodný zajtrajšok. Našou jedinou povinnosťou je zachovať tradície a hodnoty ktoré vytvorili a nepripustiť aby odišli do zabudnutia. Vojna je prehrou všetkých. Je to zlyhanie ľudského rozumu a neschopnosť porozumieť tomu druhému. Mier nie je porážkou toho druhého, je víťazstvo všetkých. Chráňme si ho, pretože mier nie je samozrejmosťou ani dnes. V závere vystúpenia  vzdal česť pamiatke obetí svetových vojen i všetkých vojenských konfliktov celého sveta.

Pietneho aktu sa zúčastnili mimo hore menovaných ako hostia : za klub generálov genpor. v.v. Ing. Jaroslav Vývlek a genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch, zástupca riaditeľa personálneho úradu pplk. PaedDr. Juraj Nyéky, členovia klubu vojakov Kežmarok, členovia  SZPB, predstavitelia cirkví, zástupcovia štátnej a verejnej správy a občania mesta Kežmarok .

          Účastníci pietneho aktu  položením venca a zapálením kahancov vzdali hold všetkým, ktorí vo vojnách za našu slobodu obetovali svoje životy.  Na záver pietneho aktu  sa za všetky obete vojnových konfliktov pomodlil Dekan Rímskokatolíckej cirkvi Kežmarok prof. ThDr. PaeDr. SSLic. František Trstenský PhD.

Text : pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik

Foto : kpt. v.v. Vladimír Janeček

Loading