Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ďakovný list klubu dôchodcov

11 marca, 2023

Počas členskej schôdze nášho klubu Zväzu vojakov SR, ktorá sa konala 23. februára 2023, sme udelili ďakovný list Klubu dôchodcov a Jednote dôchodcov Slovenska Nové Mesto nad Váhom za dlhodobú spoluprácu a pomoc. Z rúk predsedu nášho klubu ZV SR pplk. v. v. Kamila Krištofíka, si ďakovný list prevzal predseda novomestského klubu dôchodcov Jaroslav Kubík.

-bej-

Loading