Zväz vojakov Slovenskej republiky

Ctime a vážme si slobodu, taký je odkaz našich dedov a pradedov

11 mája, 2023

Po pietnom akte k 78. výročiu oslobodenia Nového Mesta nad Váhom sme 5. mája 2023 podvečer zavítali aj do Čachtíc, kde si ich obyvatelia pri pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny, tak ako vlani, v hojnom počte uctili všetkých, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

Predstavitelia obecného zastupiteľstva, oblastnej organizácie SZPB a Klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom, dobrovoľného hasičského zboru obce a ďalší občania sa tradične stretli pred Obecným úradom Čachtice, odkiaľ sa vydali na Pochod vďaky. Pri barokovej soche sv. Floriána, patróna hasičov a záchranárov, položili veniec zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru. Sprievod pokračoval k pamätníku obetiam oboch vojen, ktorý stojí v parčíku na pravom brehu Jablonky. Cestou sa k sprievodu pridávali ďalší občania obce aj s malými deťmi.

Po úvodných veršoch prednesených žiačkou miestnej školy privítala starostka Čachtíc Erika Ondrejková na pietnom mieste všetkých, ktorí si našli čas, aby si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia Čachtíc. Zdôraznila, že ľudia nesmú zabúdať na významné udalosti, ktoré sa natrvalo zapísali do histórie obce. Hlboká úcta a vďaka patrí jej padlým rodákom, ale aj všetkým hrdinom, ktorí obetovali svoje životy v boji za slobodu, zachovanie ľudskosti a európskej civilizácie. Vojnové generácie mužov a žien našli v sebe toľko sily, odvahy a odhodlania, aby so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec a za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili pre nás svet, ktorý garantuje neodnímateľné práva a slobody, demokraciu a právny štát. Za toto všetko nikdy nebudeme môcť našim dedom a pradedom byť dostatočne vďační. Voči všetkým, ktorí sa zaslúžili o porážku fašizmu máme posvätný záväzok – nesmieme dopustiť, aby sa história opakovala.

Nasledovala minúta ticha ako prejav úcty bojovníkom za slobodu, poďakovanie a tichá spomienka na obete vojny

V mene oblastnej organizácie SZPB a Klubu Zväzu vojakov SR v Novom Meste nad Váhom pozdravil prítomných pplk. v. v. Kamil Krištofík. Vo svojom vystúpení s použitím niekoľkých čísel názorne poukázal na rozsah Bratislavsko-brnianskej operácie, v rámci ktorej bol oslobodený aj náš podbradliansko-podjavorinský kraj, pripomenul 120-kilometrovú šírku postupu 2. ukrajinského frontu, počet nasadených vojakov i počet obetí, zmárnených ľudských životov. Na ceste oslobodzovania našej vlasti v bojoch od 20. septembra 1944 do 3. mája 1945 padlo 63 512 vojakov Červenej armády, okolo 10 500 vojakov rumunskej armády a 2800 vojakov 1. čs. armádneho zboru. Na záver dodal, že na kamennom pamätníku sú mená 86 obetí Veľkej vojny, ale aj mená šiestich ľudí z Čachtíc, ktorí zahynuli v čase druhej svetovej vojny. A je na nás, aby sme niesli ich odkaz. Život v mieri dnes berieme ako samozrejmosť, zabúdame však, aký je to krehký stav.

Bodka za spomienkovým podujatím bola výrazom ocenenia doterajšej spolupráce obce Čachtice a nášho klubu Zväzu vojakov SR. Za túto dlhoročnú spoluprácu Kamil Krištofík spolu s pplk. v. v. Vladimírom Ješkom udelili starostke Čachtíc Erike Ondrejkovej a Alene Novotnej Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom.

Za náš novomestský klub sa na spomienkovom podujatí zúčastnili pplk. v. v. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Vladimír Ješko, pplk. v. v. Milan Kadlečík, pplk. v. v. Aloiz Jančo a autor článku.

Text a foto: pplk. v. v. Ján Begala

Loading