Zväz vojakov Slovenskej republiky

Čože je to päťdesiatka?

31 marca, 2023

        V  mesiaci marec 2023 sa dožil významného životného jubilea najmladší člen  Rady klubu  Zväzu vojakov Slovenskej republiky Klub Pezinok (pokladník klubu) pprap. v.v. Peter KURČINA.

       Oslávencovi zablahoželali členovia RK v priebehu svojho zasadnutia konaného  dňa 30.03.2023  v salóniku hotela Kriser.  Venovali  mu Staro bronzovú pamätnú plaketu klubu, tradičnú ozdobnú  fľašu vína, Pamätný list klubu a fľašu domáceho  alkoholu z Gemera. Milej oslavy sa zúčastnil aj prednosta OÚ Pezinok plk. v.v. JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, ktorého sme včera prijali za člena klubu.

       K významnému životnému jubileu „50 rokov“ prajeme oslávencovi veľmi veľa zdravia, šťastie,  osobnú a rodinnú pohodu a radosť z vykonanej práce v prospech Zväzu vojakov Slovenskej republiky Klub Pezinok.

Loading