Zväz vojakov Slovenskej republiky

členská schôdza klubu

20 februára, 2023

Dňa 11. 2. 2023 sa uskutočnila členská schôdza nášho klubu, ktorá bola spojená s členskou schôdzou miestnej organizácie č JDS č. 3, nakoľko väčšina členov klubu je aj členmi MO JDS.

Hosťami ČS boli: prezident ZVSR p. Merňák, primátor mesta p. Dufinec, predseda krajskej organizácie JDS p. Butala, predseda oblastného výboru SZPB p. Prega, predseda Zo APPV p. Laškody, zástupcovia klubov ZVSR z Košíc a Humenného a bývalý NGŠ OS SR p. Maxim.

Správu o činnosti predniesol predseda klubu p. Dobrovolský, správu o činnosti za JDS predniesla p. Szuperáková, správu o hospodárení predniesol p. Kozák, za JDS p. Mrázová.

Potom boli odovzdané ocenenia:

Plaketou k 30. výročiu ZVSR boli ocenení: 2.mb Prešov, obidva vojenské útvary v meste, Mestský úrad Michalovce, OblO SZPB, ZO APPV, OV JDS Michalovce a družobná organizácia – vojenský klub z Nyíregyháza v Maďarsku.

Pamätnou plaketou klubu pri životnom jubileu boli ocenení: p. Dobrovolský, p. gen. Ščudlík, p. Dančišinová,p. Kozák, p. Lemko, p. Tokár, p. Žáková, p. Hanko, p. Nemcová, p. Vaľová, p. Zabloudilová, p. Gaffová.

V diskusii vystúpil prezident ZVSR, ktorý  objasnil členom klubu poslanie, ciele a činnosť novo vznikajúcich Občianskych združení  Únia výsluhových dôchodcov SR a Asociácia vojenských občianskych združení SR. Primátor mesta poďakoval za ocenenie a prisľúbil pomoc aj v nasledujúcom období. Predsedovia SZPB a JDS vyzdvihli vzájomnú spoluprácu . Vystúpil aj bývalý NGŠ OS SR, ktorý zároveň podal prihlášku za člena klubu. Ďalšie diskusné príspevky sa venovali plánu práce na rok 2023.

Členská schôdza bola ukončená prijatím uznesenia  a slávnostným obedom.

Mgr. Juraj Vetrecin

Loading