Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza Klubu ZV SR Zvolen

1 marca, 2023

22. februára 2023 – Členská schôdza Klubu ZV SR Zvolen

 

Dňa 22. februára 2023 sa uskutočnila Členskú schôdzu klubu v nových priestoroch na SKOČ-i.

Členskú schôdzu viedol podpredseda klubu mjr. v.v. Ing. Tibor Michalko.

Na začiatku schôdze predseda klubu odovzdal ocenenie „Hviezdu ZV SR“ nprap. v.v. Zoltánovi Wagnerovi a p. Jánovi Zvarkovi a Pamätné listy prítomným naším jubilantom za 2. polrok 2022.

Správu o činnosti klubu predniesol predseda klubu pplk. v.v. Ing. Bohumil Kosa, v ktorej zhodnotil činnosť klubu za minulý rok.

V diskusii vystúpili naši členovia, kde sa vyjadrili k danej problematike a zhodnotili uplynulé obdobie. Na záver schôdze členovia schválili Plán činnosti na rok 2023, Rozpočet na rok 2023 a Uznesenie z členskej schôdze.

Loading