Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Topoľčany ZV SR

16 septembra, 2022

Dňa 02.07.2022 v Rekreačnom zariadení Duchonka na Malej Breze sa konala členská schôdza klubu Topoľčany ZV SR.

V úvode predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK odovzdal členom klubu vyznamenanie  zväzu HVIEZDA ZVÄZU VOJAKOV SR pplk. v.v. Štefanovi FÁBEROVI, plk. v.v. Ing. Ľuborovi JURSOVI a pplk. v.v. Jozefovi MOROVI.

Bola prednesená správa o činnosti klubu od poslednej členskej schôdze, vyhodnotenie plnenia plánu činnosti klubu za rok 2021, správa o hospodárení klubu za rok 2021 a správa kontrolóra klubu. Vyhodnotila  plnenie uznesenia z členskej schôdze v roku 2021. Bola podaná informácia o zhromaždení k 30.výročiu vzniku ZV SR, o rokovaní a záveroch 10.snemu Zväzu. Členská schôdza schválila Plán činnosti klubu na rok 2023, finančný rozpočtu na rok 2023, výšku členského príspevku členov klubu od 1.1.2023 na 20 €.

Bola vyhodnotená aj zapojenosť členov klubu, ich rodinných príslušníkov a nečlenov klubu k darovaniu dvoch percent z daní fyzických osôb. Od roku 2013 bolo spolu 138 darcov a suma činila 4628 €.  Za rok 2021 to bolo 37 darcov a suma 1514,40 €. Preto sme si mohli dovoliť vyrobiť pamätné medaily klubu, ktoré nás stáli 1926 €.

Na záver predseda klubu poďakoval všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, diskutujúcim a rade klubu za prípravu a priebeh schôdze.

Po schôdzi nasledovalo posedenie pri guľáši, oslavy menín Jánov, Ladislavov, Petrov a Pavlov.

Text: predseda klubu Topoľčany Ján Poliačik.

Loading