Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Topoľčany ZV SR na konci roka

6 decembra, 2022

Dňa 2. decembra 2022 v reštaurácii SEPARÉ sa konala členská schôdza klubu na konci roka so spoločenským posedením, ktorej sa zúčastnilo 61 členov klubu. Je to už 11 stretnutie členov klubu na konci roka a stala sa už z toho tradícia. V úvode predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK privítal nových členov klubu pplk. v.v. Juraja NÔTU, ktorý  k nám prestúpil z klubu Piešťany a Elenu PASTOREKOVÚ. Stručne vyhodnotil plnenie úloh od členskej schôdze v júli 2022 v kultúrno – spoločenskej oblasti (* 20. výročie vzniku klubu * kladenie vencov  SNP * stretnutie na Duchonke * športový deň v Prašiciach * petang v Žabokrekoch * 20. výročie vzniku 1. mb * Červené maky), úloh z 10. snemu Zväzu, zoznámil so závermi rokovaní  zväzovej rady v auguste a v novembri.

Každý člen dostal balíček od Mikuláša, informoval o knihe Legendy Spartak Trnava, ktorej autorom je tajomník klubu Nitra – Zobor pplk. v.v. RSDr. Anton ROJKA.

Odovzdal udelené vyznamenania:

* Čestné uznanie ZV SR: Anne BORSKEJ, Táni JURDÁKOVEJ, Marte PROCHÁZKOVEJ, Angelike VNUKOVEJ a mjr. v.v. Miroslavovi GELETOVI.

* Vyznamenanie ZV SR HVIEZDA Zväzu vojakov SR: mjr. v.v. Jozefovi CHUCHÚTOVI, rtn. v.z. Ing. Róbertovi KRÁĽOVI, npor. v.z. Ing. Adriánovi VARÁDYMU, pplk. v.v. Ing. Antonovi ŠKVARENINOVI, kpt. v.z. Ing. Františkovi PAŠTERNÁKOVI a  kpt. v.v. Mgr. Gabrielovi HORVÁTHOVI

* Pamätnú medailu klubu: práp. v.v. Táni JURDÁKOVEJ, npráp. v.v. Petrovi JURDÁKOVI, Márii EKSTEINOVEJ, Marte PROCHÁZKOVEJ, mjr. v.v. Elemírovi BEDNÁROVI, mjr. v.v. Miroslavovi BÚBELOVI, mjr. v.v. Jozefovi CHUCHÚTOVI, plk. v.v. Ing. Jozefovi ŠVIKRUHOVI, plk .v.v. Zdenkovi TEJZROVI,  pplk. v.v. Ing. Ľubomírovi KYJAKOVI, pplk. v.v. Rudolfovi ZÁMEČNÍKOVI a a  kpt. v.v. Mgr. Gabrielovi HORVÁTHOVI.

 V ďalšej časti zopakoval Plán činnosti klubu na rok 2023, ktorý bol prijatý na členskej schôdzi v júli 2022 a návrh výšky členského príspevku 20 €. Po diskusii nasledovala večera a spoločenské posedenie.

Záverečné posedenie umocnilo atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Vzájomnými blahoprianiami k  vianočným a novoročným sviatkom sme stretnutie ukončili.

Text: Predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

Foto : Ing. Štefan Bariak a Ing. Róbert Kráľ.