Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Topoľčany ZV SR na konci roka

6 decembra, 2022

Dňa 2. decembra 2022 v reštaurácii SEPARÉ sa konala členská schôdza klubu na konci roka so spoločenským posedením, ktorej sa zúčastnilo 61 členov klubu. Je to už 11 stretnutie členov klubu na konci roka a stala sa už z toho tradícia. V úvode predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK privítal nových členov klubu pplk. v.v. Juraja NÔTU, ktorý  k nám prestúpil z klubu Piešťany a Elenu PASTOREKOVÚ. Stručne vyhodnotil plnenie úloh od členskej schôdze v júli 2022 v kultúrno – spoločenskej oblasti (* 20. výročie vzniku klubu * kladenie vencov  SNP * stretnutie na Duchonke * športový deň v Prašiciach * petang v Žabokrekoch * 20. výročie vzniku 1. mb * Červené maky), úloh z 10. snemu Zväzu, zoznámil so závermi rokovaní  zväzovej rady v auguste a v novembri.

Každý člen dostal balíček od Mikuláša, informoval o knihe Legendy Spartak Trnava, ktorej autorom je tajomník klubu Nitra – Zobor pplk. v.v. RSDr. Anton ROJKA.

Odovzdal udelené vyznamenania:

* Čestné uznanie ZV SR: Anne BORSKEJ, Táni JURDÁKOVEJ, Marte PROCHÁZKOVEJ, Angelike VNUKOVEJ a mjr. v.v. Miroslavovi GELETOVI.

* Vyznamenanie ZV SR HVIEZDA Zväzu vojakov SR: mjr. v.v. Jozefovi CHUCHÚTOVI, rtn. v.z. Ing. Róbertovi KRÁĽOVI, npor. v.z. Ing. Adriánovi VARÁDYMU, pplk. v.v. Ing. Antonovi ŠKVARENINOVI, kpt. v.z. Ing. Františkovi PAŠTERNÁKOVI a  kpt. v.v. Mgr. Gabrielovi HORVÁTHOVI

* Pamätnú medailu klubu: práp. v.v. Táni JURDÁKOVEJ, npráp. v.v. Petrovi JURDÁKOVI, Márii EKSTEINOVEJ, Marte PROCHÁZKOVEJ, mjr. v.v. Elemírovi BEDNÁROVI, mjr. v.v. Miroslavovi BÚBELOVI, mjr. v.v. Jozefovi CHUCHÚTOVI, plk. v.v. Ing. Jozefovi ŠVIKRUHOVI, plk .v.v. Zdenkovi TEJZROVI,  pplk. v.v. Ing. Ľubomírovi KYJAKOVI, pplk. v.v. Rudolfovi ZÁMEČNÍKOVI a a  kpt. v.v. Mgr. Gabrielovi HORVÁTHOVI.

 V ďalšej časti zopakoval Plán činnosti klubu na rok 2023, ktorý bol prijatý na členskej schôdzi v júli 2022 a návrh výšky členského príspevku 20 €. Po diskusii nasledovala večera a spoločenské posedenie.

Záverečné posedenie umocnilo atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Vzájomnými blahoprianiami k  vianočným a novoročným sviatkom sme stretnutie ukončili.

Text: Predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

Foto : Ing. Štefan Bariak a Ing. Róbert Kráľ.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.