Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Sereď

13 júna, 2022

7. mája 2022 sa uskutočnila členská schôdza klubu ZV SR Sereď, na ktorej členovia Zväzu vojakov SR v Seredi zhodnotili svoju činnosť v roku 2021 a schválili plán činnosti s rozpočtom na rok 2022. Okrem členov klubu prijal pozvanie aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a viceprimátor Veselický, zástupca veliteľa 91. ženijného pluku pplk. Ing. Rastislav Dubovecký a kandidát na prezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák. Moderovania schôdze sa zhostil podpredseda klubu Ľubomír Mičátek. Po otvorení schôdze vyzval prítomných na minútu ticha na počesť všetkých kolegov, ktorí zosnuli v roku 2021 a 2022. Klub Sereď sa na začiatku roku 2022 rozlúčil s pplk. v. v. Pavlom Spišákom, pplk. v. v. Rudolfom Tóthom, mjr. v. v. Lubomírom Wágnerom a pplk. v. v. Jánom Štefkom. Potom nasledovalo udelenie ocenení Zväzu vojakov SR. Plk. v. v. Ing. Rostislav Šmehlík, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlec, pplk. v. v. Ing. Marián Bartek, pplk. v. v. Ivan Vták, pplk. v. v. Ján Štefka, pplk. v. v. RSDr. Jozef Hodál, mjr. v. v. Kazimír Ištók a p. Jozef Kušnír boli za svoju dlhoročnú aktívnu prácu v ZV SR vyznamenaní hviezdou ZV SR. Čestné uznanie ZV SR za aktívnu účasť na príprave akcií klubu prevzali plk. v. v. Ing. Ladislav Kováčik, plk. v. v. Jozef Bábik a pplk. v. v. Ing. Jozef Ďurica. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban potom zablahoželal viacerým členom klubu, ktorí nedávno oslávili okrúhle narodeniny. Správu o činnosti za uplynulý rok predniesol predseda klubu. Konštatoval, že činnosť klubu bola v roku 2021 do veľkej miery ovplyvnená pandémiou Corona vírusu. Členovia klubu museli obmedziť svoje stretnutia a zrušiť väčšinu aktivít. Aj členská schôdza v roku 2021 sa uskutočnila elektronickou formou. Návrh uznesenia  predniesol predseda návrhovej komisie pplk. v. v. Jozef Maruniak. Prítomní členovia klubu ho jednomyseľne schválili.  Predseda klubu Ondrej Urban poďakoval všetkým, ktorí sa schôdze zúčastnili,  p. Biháriovej z Centra pre seniorov za starostlivosť počas schôdze a p. Urbanovej za pomoc pri príprave schôdze. Na záver schôdze si mohli všetci členovia klubu pochutnať na výbornom obede.

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.