Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Sereď

13 júna, 2022

7. mája 2022 sa uskutočnila členská schôdza klubu ZV SR Sereď, na ktorej členovia Zväzu vojakov SR v Seredi zhodnotili svoju činnosť v roku 2021 a schválili plán činnosti s rozpočtom na rok 2022. Okrem členov klubu prijal pozvanie aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a viceprimátor Veselický, zástupca veliteľa 91. ženijného pluku pplk. Ing. Rastislav Dubovecký a kandidát na prezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák. Moderovania schôdze sa zhostil podpredseda klubu Ľubomír Mičátek. Po otvorení schôdze vyzval prítomných na minútu ticha na počesť všetkých kolegov, ktorí zosnuli v roku 2021 a 2022. Klub Sereď sa na začiatku roku 2022 rozlúčil s pplk. v. v. Pavlom Spišákom, pplk. v. v. Rudolfom Tóthom, mjr. v. v. Lubomírom Wágnerom a pplk. v. v. Jánom Štefkom. Potom nasledovalo udelenie ocenení Zväzu vojakov SR. Plk. v. v. Ing. Rostislav Šmehlík, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlec, pplk. v. v. Ing. Marián Bartek, pplk. v. v. Ivan Vták, pplk. v. v. Ján Štefka, pplk. v. v. RSDr. Jozef Hodál, mjr. v. v. Kazimír Ištók a p. Jozef Kušnír boli za svoju dlhoročnú aktívnu prácu v ZV SR vyznamenaní hviezdou ZV SR. Čestné uznanie ZV SR za aktívnu účasť na príprave akcií klubu prevzali plk. v. v. Ing. Ladislav Kováčik, plk. v. v. Jozef Bábik a pplk. v. v. Ing. Jozef Ďurica. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban potom zablahoželal viacerým členom klubu, ktorí nedávno oslávili okrúhle narodeniny. Správu o činnosti za uplynulý rok predniesol predseda klubu. Konštatoval, že činnosť klubu bola v roku 2021 do veľkej miery ovplyvnená pandémiou Corona vírusu. Členovia klubu museli obmedziť svoje stretnutia a zrušiť väčšinu aktivít. Aj členská schôdza v roku 2021 sa uskutočnila elektronickou formou. Návrh uznesenia  predniesol predseda návrhovej komisie pplk. v. v. Jozef Maruniak. Prítomní členovia klubu ho jednomyseľne schválili.  Predseda klubu Ondrej Urban poďakoval všetkým, ktorí sa schôdze zúčastnili,  p. Biháriovej z Centra pre seniorov za starostlivosť počas schôdze a p. Urbanovej za pomoc pri príprave schôdze. Na záver schôdze si mohli všetci členovia klubu pochutnať na výbornom obede.

Loading

Priložené dokumenty