Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Sereď

15 februára, 2024

10. februára 2024 sa uskutočnila členská schôdza klubu ZV SR Sereď, na ktorej členovia Zväzu vojakov SR v Seredi zhodnotili svoju činnosť v roku 2023 a schválili plán činnosti s rozpočtom na rok 2024. Okrem členov klubu prijal pozvanie aj primátor mesta Sereď Ing. Ondrej Kurbel a viceprimátorka Ing. Mária Fačkovcová a veliaci poddôstojník 91. ženijného pluku šnrtm. Ing. Martin Siekela. Moderovania schôdze sa zhostil podpredseda klubu pplk. v. v. Ing. Ľubomír Mičátek. Po otvorení schôdze vyzval prítomných na minútu ticha na počesť všetkých kolegov, ktorí zosnuli v roku 2023. Klub Sereď sa v roku 2023 rozlúčil s bývalými príslušníkmi posádky Sereď plk. v. v. Ing. Štefanom Ďuračkom, mjr. v. v. Štefan Ferenczym, pplk. v. v. MUDr. Štefanom Holešom, mjr. v. v. Ing. Vladimírom Potiskom, kpt. v. v. Milanom Psotkom a mjr. v. v. Mgr. Mariánom Solnicom. Nasledovalo odovzdanie ocenení. Predseda klubu pplk. v. v. Ondrej Urban odovzdal pamätnú medailu k 30. výročiu založenia OS SR, ktorú minister obrany SR udelil pplk. v. v. Jozefovi Maruniakovi a zablahoželal npráp. v. v. Ľubomírovi Oravcovi a pani Danici Uhliarovej k nedávnym okrúhlym narodeninám. Správu o činnosti za uplynulý rok predniesol predseda klubu. Konštatoval, že činnosť klubu bola v roku 2023 bola ovplyvnená pandémiou Corona vírusu len v malej miere a podarilo sa zorganizovať viacero aktivít. Spomenul napríklad návštevu Múzea holokaustu, posedenia pri guláši v auguste, autobusový zájazd do Štúrova v októbri a predvianočné posedenie v decembri. Klub sa podieľal aj na streleckej súťaži a futbalovom turnaji, ktorý organizovalo občianske združenie UN Veteran Slovakia. Primátor mesta Sereď poďakoval za pozvanie a vyjadril presvedčenie, že spolupráca Zväzu vojakov SR s mestom sa bude aj naďalej úspešne rozvíjať. Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie pplk. v. v. Ing. Milan Kukliš. Prítomní členovia klubu ho jednomyseľne schválili. Predseda klubu Ondrej Urban poďakoval všetkým hosťom a členom klubu, ktorí sa schôdze zúčastnili, ako aj vedúcemu Centra pre seniorov Jozefovi Valábkovi a p. Biháriovej za pomoc pri zabezpečení schôdze. Potom pozval členov klubu a hostí na posedenie so slávnostným obedom pri príležitosti 15. výročia založenia klubu.

Fotografie: Július Salay, Ľubomír Mičátek a Ondrej Urban

Loading