Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členská schôdza klubu Levice

24 marca, 2024

V roku 2024 sa Členská schôdza ZV SR klubu Levice konala v piatok 9.2.2024 v priestoroch 13.mechanizovaného práporu. Predseda klubu plk.gšt. v.v. Ing. Vladimír HEBERT po roku opäť srdečne privítal členov klubu, čomu ale predchádzalo schválenie programu schôdze prítomnými(53).

Nasledoval „štandardný“ program, v úvode s voľbou Návrhovej, volebnej a mandátovej komisie. Predseda predniesol Správu o činnosti klubu a vyhodnotenie uznesenia z roku 2023. So správou o hospodárení klubu vystúpil nrtm. v.v. Peter MARUNIAK. V ďalšom prítomných oboznámil mjr. v.v. Ing. Ladislav DUBAJ so správou kontrolnej komisie za minulý rok. V ďalšej časti schôdze predseda pokračoval s oboznámením Plánu činnosti a návrhu Rozpočtu na rok 2024.

V živej diskusii sa venovalo rôznorodým témam, medzi ktorými dominovali otázky valorizácie, pohrebných náležitostí a činnosti klubu v prebiehajúcom roku. V závere bolo schválené jednohlasne Uznesenie členskej schôdze a nominanti na mimoriadny snem Zväzu vojakov SR. Nasledovalo pre mnohých príjemnejšia časť schôdze, večera a spoločenské posedenie.

Poďakovanie patrí príslušníkom 13.mpr Levice za prípravu miestnosti, počítačovej podpory, stravy a personálu v mimopracovnú dobu, Vďaka!

Vidíme sa 1.mája 2024 počas Výstupu na Šiklóš.

Loading