Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členovia klubu Zväzu vojakov Martin bilancovali

14 marca, 2023

V stredu 22. februára 2023, v súlade s Plánom činnosti na rok 2023 , sa zišli členovia klubu Zväzu vojakov Martin- Podháj na výročnej  členskej schôdzi v priestoroch opravárenského práporu.

Schôdze sa zúčastnil podpredseda Okresnej organizácie JDS pán Ján Šteučet a čestný predseda ZV SR plk. gšt. Ing.  Michal Bohunický.

Súčasťou bolo aj odovzdávanie ocenení pre členov klubu, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti klubu a pomáhajú rade klube v realizácii úloh stanovených plánom činnosti.

Loading

Priložené dokumenty