Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členovia klubu Topoľčany na stretnutí česko-slovenských vojenských chemikov.

10 septembra, 2023

Na základe pozvánky občianskeho združenia „Únia priateľov vojenských chemikov“ sa niekoľko členov klubu Topoľčany ZV SR (pplk. v.v. Dr. Ján Poliačik – predseda klubu, pplk. v.v. Ing. Štefan Bariak – podpredseda klubu a náčelník štábu bývalého 3.prcho, pplk. v.v. Ing. Jozef ŠIMUNY – náčelník chemickej služby 13.td, pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA – veliteľ bývalého 3.prcho a veliteľ základne Čereňany, pplk. v.v. Rudolf ZÁMEČNÍK – bývalý náčelník RCHBO 1. armádneho zboru, kpt. v.z. Mgr. Gabriel HORVÁTH – bývalý náčelník VASk 1.armádneho zboru), zúčastnilo 12. ročníku prihraničného stretnutia česko-slovenských vojenských chemikov v dňoch 5. – 7 9.2023 v objektoch Ranča pod Babicou v Bojnej.
Program stretnutia bol veľmi bohatý, napríklad podávanie uvítacieho chemického gulášu, prípitok, úvodná prezentácia podujatia, odborné prezentácie, nesúťažná ochutnávka Chemická pálenkovica 2023, slávnostná spoločná večera účastníkov prihraničného podujatia, krájanie torty, turnaje v mariáši a petangu, výstup na Hradisko Valy, návšteva Múzea Bojná, návšteva Chemického múzea v Čereňanoch prevádzkovaného nadšencami z občianskeho združenia Klub priateľov CO v Prievidzi, spoločná večera, grilovanie na ohnisku.
Ubytovanie bolo v piatich bungalovoch, vo dvoch zruboch a v penzióne.
Stretnutie pripravili: pplk. v.v. Ing. Ladislav NAGY, plk. v.v. Ing. František KROMKA (je aj podpredseda klubu Nitra-Zobor Zväzu vojakov SR), do prípravy a priebehu sa aktívne zapojili členovia nášho klubu pplk. v.v. Rudolf ZÁMEČNÍK, kpt. v.v. Mgr. Gabriel HORVÁTH.
Stretnutia sa zúčastnilo 54 priateľov vojenských chemikov. Každý účastník obdržal vínový pohár so znakom stretnutia a záujemcovia publikáciu Radiačné stredisko 1967 – 2022.
V prvý večer bola pripravená torta s menami všetkých účastníkov, ktorú rozkrájal najstarší účastník stretnutia plk. v.v. Ing. Ladislav TRTÍLEK z ČR.
Spomeniem len niektorých bývalých funkcionárov, ktorí sa stretnutia zúčastnili:
pplk. v.v. Ing. Ladislav NAGY
– náčelník RCHBO Veliteľstva vzdušných síl,
– radca Oddelenia RCHBO Odboru bojovej podpory operácií GŠ OS SR.
plk. v.v. Ing. Dušan ŠALKOVIČ
– náčelník chemickej služby 13. tankovej divízie Topoľčany.
plk. v. v. Ing. František KROMKA
– náčelník chemickej služby 13. tankovej divízie Topoľčany a 1.armádneho zboru Topoľčany,
– náčelník chemického vojska Armády SR,
– náčelník RCHBO Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
pplk. v.v. Ing. Jozef ŠIMÚNY
– náčelník chemickej služby 13. tankovej divízie Topoľčany,
– náčelník chemickej služby veliteľstva, letectva a PVO ASR.
plk. v. v. Ing. Jozef LAUŠ
– zástupca veliteľa 3. práporu chemickej ochrany Topoľčany,
– náčelník chemickej služby 14. tankovej divízie Prešov,
– náčelník chemického vojska Armády SR.
plk. v. v. Ing. Miroslav OFČAROVIČ
– náčelník RCHBO OS SR.
plk. Ing. Oliver TODERIŠKA
– súčasný náčelník RCHBO OS SR,
– bývalý veliteľ práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava.
Genmjr. doc. Ing. Petr VOZNICA, CSc.
– vojenský chemik vo veliteľských, štábnych a pedagogických funkciách, napr. starší učiteľ K-22 vo Vyškove,
– veliteľ 51. práporu chemickej ochrany v Liberci,
– veliteľ 2. armádneho zboru Armády ČR v Olomouci,
– veľvyslanec Českej republiky v Litve, v Iraku, v Slovinsku,
– vedúci Kontaktného veľvyslanectva NATO pre Litvu.
Bývalí funkcionári 3.práporu chemickej ochrany Topoľčany:
– pplk. v.v. Ing. Jozef BÁBIK – prvý veliteľ práporu,
– pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK – prvý náčelník štábu práporu,
– pplk. v.v. Dr. Ján POLIAČIK – prvý ZVP práporu,
– pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA – veliteľ práporu,
– plk. v.v. Ing. Jaroslav ČERNÝ – veliteľ práporu,
– plk. v. v. Ing. Jozef LAUŠ zástupca veliteľa práporu.

Bola možnosť kúpiť si kalendár na rok 2024 Život v maske, tri knihy napísané Ladislavom NAGYOM Malý chemický Dekameron (2021), Malý chemický Dekameron plus (2022), Prvé veľkokrtíšske povedačky (2023) – jednu ste si kúpili a dve ste dostali zadarmo. Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 – 1991.

Stretnutie bolo pripravené na vysokej profesionálnej úrovni a všetci účastníci stretnutia boli spokojní a ďakujú organizátorom.

 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.