Zväz vojakov Slovenskej republiky

Členovia Klubu Nitra-Zobor na stretnutí v Kroměříži

20 septembra, 2023

Dňa 17. septembra 2023 sa delegácia Klubu Nitra-Zobor, na pozvanie Klubu vojenskej histórie Tatry a motorkárov Slovenska, zúčastnila spomienkového stretnutia pri príležitosti 42. výročia úmrtia generála Ludvíka Svobodu na mestskom cintoríne v Kroměříži.

Pod vedením tajomníka klubu pplk. v. v. Dr. Antonína Rojku sa ho zúčastnili členovia rady klubu pplk. v. v. Ing. Ján Košina, pplk. v. v. Ing. Jiří Pavlík a člen klubu mjr. v. v. Ing. Vladimír Lavor. Stretnutie sme očakávali s určitým napätím, nakoľko nám nebola známa činnosť pozývateľov. Naviac nebola avizovaná prítomnosť našich priateľov z KVD Kroměříž ani pobočky Spoločnosti Ludvíka Svobodu v Kroměříži a tiež Klubu výsadkových veteránov z Holešova. Tieto obavy sa okamžite pominuli po príchode na miestny cintorín, kde sme sa zoznámili s časťou pozývateľov – motorkárov Slovenska. Všetci boli v slušivých motorkárskych blúzach a topánkach, čo bolo predpokladom zvládnutia dlhej cesty z Buzuluku a označením Brat za Brata, vrátane svojich zástav. Spolu sme sa presunuli na vchod do cintorína, kde už bola zoradená zostava účastníkov stretnutia. Riadila ho skupina KVH-Tatry, pozostávajúca z 12 príslušníkov v starých historických rovnošatách. Dostalo sa nám cti zaradiť sa hneď za touto jednotkou. Tá pochodovala k rodinnej hrobke generála Svobodu. Všetci ostatní účastníci sa presúvali potom za sebou.

Po zaujatí miesta pri hrobke, vrátane zástavníka s historickou zástavou z Buzuluku, zazneli hymny v poradí slovenská, česká a ruská. Po nich prítomní účastníci položili vence a kytice k pomníku. Vtedy sme s radosťou zistili, že sa na ňom zúčastnili aj naši priatelia z KVD Kroměříž, Karel Juračka, za SLS bol prítomný zastupujúci člen vedenia a za klub veteránov výsadkárov-priviedol predseda Dušan Hric troch členov v historických uniformách.

Slávnostné zhromaždenie riadil vedúci motorkárov Slovenska, ktorý k vystúpeniu pozval mňa a predsedu mestského úradu, ktorí následne po ňom predniesli svoje príhovory.

Podrobne opísal slávnu cestu vznikajúcej budúcej jednotky -1. československého armádneho zboru z Buzuluku až po Prahu. Jeho vystúpenie bolo emotívne, reálne a pravdivé. Stál pri ňom jeho malý syn. Skončilo sa to mohutným zvolaním 3x HURÁ!

Ja som vo svojom vystúpení predstavil našich prítomných členov a pripomenul spoločné stretnutia na cintoríne každoročne 4. mája na výročie oslobodenia mesta. Zvýraznil som účasť jeho dcéry pani prof. Zoe Klusákovej-Svobodovej, ktorá nás opustila pred 2 rokmi v úctyhodnom veku 97 rokov.

Na vynovenom pomníku hrobky už bolo uvedené aj jej meno. Úžasne poučné boli stretnutia s ňou aj na DUKLE, vo Svidníku a tiež v rodnom dome v Hroznatíne. Vyjadril som presvedčenie, že sa aj v budúcnosti budeme stretávať aj s novými priateľmi. Po skončení prejavov pokračovali stretnutia a rozhovory priateľov a fotografovanie.

Zvlášť presvedčivé boli akcie oboch pozývateľov, ktorí vykonali cestu od Buzuluku a stali sa znalcami partizánskych bojov na severnej Morave, na čo sa špecializujú vo svojej bádateľskej činnosti. Sľúbili nám, že nám pošlú materiály a fotografie z ich bohatej práce, ktoré podrobne dokumentujú ich zmysluplnú činnosť tak dôležitú a podnetnú na zamyslenie a nasledovanie.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: pplk. v. v. Ing. Ján Košina, KVV Holešov, SLS Kroměŕíž

Loading