Zväz vojakov Slovenskej republiky

CHABENEC 2023 52. vedomostná, turistická a poznávacia akcia Po stopách 2. čs. paradesantnej brigády v SNP s prechodom Chabenca

28 februára, 2024

V predvečer 79. výročia Slovenského národného povstania, už tradične sme zorganizovali spoločne s Oblastným výbor SZPB v Žiline, 5.pl.ŠU a Obecným úradom Jasenie  turistickú a poznávaciu akciu CHABENEC – „Po stopách 2. československej paradesantnej brigády v SNP s prechodom Chabenca“.

           Po stretnutí pred bránou kasárne 5.pl.ŠU sa účastníci vydali autobusom 5.pl.ŠU do Vrútok a Ružomberka kde sa pripojili účastníci z Martina, Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša. Cez Liptovskú Osadu sme sa dopravili do osady Magurka, kde bol oficiálny začiatok akcie CHABENEC 2023.

            Organizátor akcie, predseda KV Žilina plk.v.v. Juraj Drotár, prítomných privítal, oboznámil ich s tradíciou akcie a predstavil vedúcich skupín, pre skupinu na prechod Chabencom a pre poznávaciu skupinu, ktorá pokračovala  autobusom cez Banskú Bystricu do Nemeckej k pamätníku obetí a prehliadku expozitúry Mu SNP na miesto stretnutia všetkých účastníkov akcie Chabenec  v Lomnistej doline, pod Asmolovovou chatou.

            Na Magurke, pred začatím prechodu Chabencom, sme navštívili pamätnú izbu 4. partizánskej brigády, veliteľom ktorej bol povstalecký dôstojník 1. ČSA v SNP mjr. Ciprich.

      Na prechod Chabencom do Lomnistej doliny sa cez Panský les, sedlo pod Ďurkovou, sa vydala 34 členná skupina,  vedená pplk.v.v. Miroslavom Štípalom.  Aj napriek nečasu, skupina zdolala vrchol Chabenca. Ich bezpečnosť a zdravotnícku pomoc zabezpečovali  vojaci 5.pl.ŠU pod vedením mjr. Ing. Martina Vantucha.

      Poznávacia skupina, vedená predsedom KV, pietnym aktom pri pamätníku obetí v Nemeckej vzdala úctu obetiam fašistických represálií. Prehliadkou expozitúry v múzeu SNP si doplnila vedomosti o fašistických represáliách nemeckých bezpečnostných zložiek SS a Slovenských POHG, ktorí beštiálne zavraždili povstaleckých vojakov, partizánov a občanov  v miestnej vápenke.

       V Lomnistej doline sa pripojili k poznávacej skupine členovia KV Banská Bystrica a OblV SZPB z Brezna. Pod Asmolovovou chatou sme sa okolo 16. hodiny postupne stretávali s účastníkmi prechodu Chabencom, ktorí skoro po šiestich hodinách náročného pochodu postupne schádzali do Lomnstej doliny.

       Tento náročný prechod zvládli aj 83 ročný generál v.v. Ing. Jozef Kovačík z KV Žilina, skoro 80 ročný plk.v.v. Ing. Ján Paulech z Piešťan  a ďalší seniori, medzi nimi s rodičmi aj 12 ročný Samuel Pekara z Rajca, Adam Fuják zo Žiliny a Kristínka Durajová z Čadce.

       Pod Asmolovovou chatou účastníkov akcie privítali starosta obce Jasenie Ing. Marek Kordík  s členmi zastupiteľstva obecného úradu a členom predsedníctva ZR ZV SR Mojmírom Hlochom. Na privítaní sa zúčastnil aj predseda ZO SZPB Jasenie a 90 ročný Miroslav Cibula z Prahy, rodák z Jasenia a pamätník udalosti bojov za národnú slobodu.

      V zimných mesiacoch roku 1944 – 1945 v Lesníckej chate v Lomnistej doline bolo sídlo Hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku. Veliteľom štábu bol od 30. septembra 1944 plk. Alexej Nikitič  ASMOLOV, dôstojník Ústredného štábu partizánskeho hnutia v Kyjeve. Po oslobodení bola na počesť partizánskeho hnutia premenovaná lesnícka chata na Asmolovovú chatu. O Asmolovovu chatu, vojenské bunkre, hroby vojakov a partizánov sa stará Obecný úrad Jasenie. V súčasnosti  je v Asmolovovej chate Pamätná izba Hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku.

       Spomienkové stretnutie s pietnym aktom, pri hrobe partizánov, otvoril starosta obce Jasenie a s príhovorom vystúpili Ing. Miroslav Cibula a predseda klubu vojakov zo Žiliny.

        Na spomienkovom stretnutí, za propagáciu a zachovanie pamätí boja za národnú slobodu, bol ocenený ÚR SZPB pamätnou medailou „Za rozvoj SZPB“ Ing. Miroslav Cibula. Účastníckym listom KV Žilina, za prechod Chabencom, boli ocenení  všetci 98 účastníci. Ocenenia zúčastneným odovzdal predseda KV Žilina plk.v.v. Juraj Drotár. K blahoželaniu sa pridali pplk.v.v. Ing. Mojmír Hloch, člen predsedníctva ZR ZV SR, Ján Šulej, tajomník OblV SZPB Brezno,  za 5.pl.ŠU mjr. Ing. Martin  Vantúch  a starosta obce Jasenie Ing. Marek Kordík.

          Stretnutie pod Asmolovovou chatou sme ukončili srdečným rozlúčením  s presvedčením o spoločnom stretnutí na 53. ročníku prechodu Chabencom, venovanému  80. výročiu SNP.                                   

Napísal:                                                                         predseda klubu vojakov Žilina

                                                                                              plk.v.v. Juraj Drotár 

Loading