Zväz vojakov Slovenskej republiky

Červené maky v Nitre

13 novembra, 2022

Novembrový piatok 2022 v znamení jedenástok nás privítal  slnečným dňom na vojenskom cintoríne v Mlynárciach. Podujatie sa už tradične nesie pod patronátom VÚ 4405 Nitra, ktorého príslušníci sa všestranne postarali o to, aby na cintoríne v Nitre – Mlynárciach, kde odpočívajú hrdinovia prvej svetovej vojny, prebehlo tohtoročné spomienkové zhromaždenie v jeho tradičnom dôstojnom duchu.

Moderátorka privítala predsedu NSK p. Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., primátora Nitry p. Mareka Hattasa, veliteľa VÚ 4405 a posádky Nitra plk. Ing. Pavla Kožleja, prednostku okresného úradu p. JUDr. Evu Hajdamárovú , Kluby ZV SR Nitra-Zobor a Nitra-Krškany, členov SZPB pod vedením ich predsedov, členov JDS pod vedením krajských, okresných a mestských funkcionárov, členov klubu vojenskej histórie Nitra, ktorí držali čestnú stráž pri Pomníku padlým v 1. svetovej vojne spolu s príslušníkmi čestnej stráže VÚ 4405 Nitra. Ďalej privítala účastníkov zhromaždenia, medzi ktorými boli aj študenti gymnázia a príslušníci VÚ 4405 Nitra.

Pietny akt začal 11- timi vojenskými  salvami. Pred slovenskou hymnou prebehlo položenie vencov a kytíc. Slávnostný príhovor pri príležitosti 104. výročia ukončenia prvej svetovej vojny predniesol predseda NSK p. Milan Belica. K prítomným účastníkom sa prihovoril aj veliteľ útvaru a posádky Nitra plk. Ing. Pavel Kožlej.

Vojenský kaplán   predniesol prítomným  duchovné slovo a trubkár z vojenskej hudby  zahral svoje sólo – večierku. Potom dostala priestor hudobná  skupina Nitriansky heligónkári so starou piesňou Italský front.  Toto vystúpenie ukončilo pietny akt spomienkového zhromaždenia. Následne sa už pri soche Neznámeho vojaka striedali všetci prítomní s červenými kahancami pri pietnej spomienke na padlých hrdinov.

Text. pplk. v. v. Ing. Pavel LUSPAJ

Foto: nprap. v. v. Stanislav CHOVANEC a p. Zuzana HOLKOVÁ

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.