Zväz vojakov Slovenskej republiky

Červené maky v Nitre

13 novembra, 2022

Novembrový piatok 2022 v znamení jedenástok nás privítal  slnečným dňom na vojenskom cintoríne v Mlynárciach. Podujatie sa už tradične nesie pod patronátom VÚ 4405 Nitra, ktorého príslušníci sa všestranne postarali o to, aby na cintoríne v Nitre – Mlynárciach, kde odpočívajú hrdinovia prvej svetovej vojny, prebehlo tohtoročné spomienkové zhromaždenie v jeho tradičnom dôstojnom duchu.

Moderátorka privítala predsedu NSK p. Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., primátora Nitry p. Mareka Hattasa, veliteľa VÚ 4405 a posádky Nitra plk. Ing. Pavla Kožleja, prednostku okresného úradu p. JUDr. Evu Hajdamárovú , Kluby ZV SR Nitra-Zobor a Nitra-Krškany, členov SZPB pod vedením ich predsedov, členov JDS pod vedením krajských, okresných a mestských funkcionárov, členov klubu vojenskej histórie Nitra, ktorí držali čestnú stráž pri Pomníku padlým v 1. svetovej vojne spolu s príslušníkmi čestnej stráže VÚ 4405 Nitra. Ďalej privítala účastníkov zhromaždenia, medzi ktorými boli aj študenti gymnázia a príslušníci VÚ 4405 Nitra.

Pietny akt začal 11- timi vojenskými  salvami. Pred slovenskou hymnou prebehlo položenie vencov a kytíc. Slávnostný príhovor pri príležitosti 104. výročia ukončenia prvej svetovej vojny predniesol predseda NSK p. Milan Belica. K prítomným účastníkom sa prihovoril aj veliteľ útvaru a posádky Nitra plk. Ing. Pavel Kožlej.

Vojenský kaplán   predniesol prítomným  duchovné slovo a trubkár z vojenskej hudby  zahral svoje sólo – večierku. Potom dostala priestor hudobná  skupina Nitriansky heligónkári so starou piesňou Italský front.  Toto vystúpenie ukončilo pietny akt spomienkového zhromaždenia. Následne sa už pri soche Neznámeho vojaka striedali všetci prítomní s červenými kahancami pri pietnej spomienke na padlých hrdinov.

Text. pplk. v. v. Ing. Pavel LUSPAJ

Foto: nprap. v. v. Stanislav CHOVANEC a p. Zuzana HOLKOVÁ