Zväz vojakov Slovenskej republiky

Celonárodné oslavy výročia SNP

10 septembra, 2023

        Múzeum SNP pripravilo celonárodné oslavy 79. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktoré sa konali v utorok 29. augusta 2023. Hoci sa jedná o celonárodné oslavy výročia Povstania, v posledných rokoch sa oficiálna časť pripomenutia si tohto významného historického počinu slovenského národa konala bez prítomnosti verejnosti, ktorá sa do areálu Pamätníka SNP dostane až potom, keď odídu štátnici a hostia. Celonárodné oslavy SNP v areáli Pamätníka SNP sa v roku 2021 prvýkrát uskutočnili bez prítomnosti verejnosti počas prejavov štátnikov a hostí. Vlani sa konala oficiálna časť osláv tiež bez prítomnosti verejnosti a za prísnych bezpečnostných opatrení.

Organizátori tohtoročných osláv možno opäť zabudli vysvetliť ľuďom, prečo po tradičnej piete v programe osláv chýbajú prejavy štátnikov a hostí, čo je po minulých rokoch azda najvýznamnejšia zmena. Príhovory boli súčasťou slávnostného zhromaždenia hostí aj počas pandémie, hoc už bez účasti verejnosti. Preto prekvapuje, že táto dôležitá časť oficiálneho programu nebola a keďže to organizátori taktne zamlčali, môžeme sa iba domnievať, prečo to tak je.

Pozn.:

Už na nedávnej tradičnej pietnej spomienke na Kalište, ktoré tohto roku prvýkrát organizovalo Múzeum SNP bez Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sme si všimli, že neprišiel nikto z najvyšších ústavných predstaviteľov štátu.

Oficiálnou časťou osláv bola iba uzavretá pietna spomienka s kladením vencov k súsošiu „Obete varujú“, ktorej sa zúčastnila aj delegácia ZV SR na čele s jeho prezidentom plk. v.v. Ing. Gabrielom MERŇÁKOM. Po tejto oficiálnej časti bez prejavov štátnikov a hostí, nasledoval program pre verejnosť. Je smutné, ako neúctivo voči ľuďom sa v posledných rokoch stavajú najvyšší politickí predstavitelia štátu počas celonárodných osláv SNP.

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.