Krst knihy Tri Duby

Pán Emil Šimončík, člen nášho klubu ZV SR niekoľko rokov zbieral materiály, fotografie a nahrával spomienky pamätníkov na udalosti spojené s existenciou letectva na Horehroní. Osobitné ... Read More