Jubilant v Seredi

22. marca 2018 sa dožil 80. narodenín zakladajúci člen ZV SR – klub Sereď, náš kolega a kamarát nadpráporčík v. v. Michal Čmarada. Pri príležitosti tohto pekného jubilea ho navštívi... Read More