Poďakovanie

Dobrý deň. Menom rady ZV SR – Klub HRON týmto veľmi ďakujem všetkým, ktorí ste podporili akokoľvek stretnutie s členskou schôdzou v reprezentačných priestoroch Starej radnice Mesta ... Read More