Zväz vojakov Slovenskej republiky

Bowlingový turnaj seniorov v Nitre

18 marca, 2023

Členovia Klubu Nitra-Zobor sa na základe pozvania družobnej organizácie JDS ZO č.5 Nitra-Zobor a s cieľom utužovania dobrých vzájomných vzťahov dňa 14. marca 2023 zúčastnili bowlingového turnaja v Bowling Clube na nitrianskej Klokočine. Turnaj sa konal v príjemnom vynovenom prostredí, kde si súťažiaci mohli počas turnaja vybrať z bohatej ponuky športový výkon podporujúcich nápojov.

Súťažilo celkom 6 štvorčlenných družstiev v kategórii muži aj ženy. Klub Nitra-Zobor vedený nehrajúcim podplukovníkom (kapitán je málo…) pplk. v. v. Ing. Pavlom LUSPAJOM reprezentovali pplk. v. v. Dr. Juraj ĎURFINA, pplk. v. v. Ing. Štefan KOTTULA, mjr. v. v. Ing. Ján SATKO, kpt. v. v. Anton SORÁD, pani Ing. Božena LUSPAJOVÁ, pani Ľubica KOTTULOVÁ, pani Olinka ĎURFINOVÁ a naša kontrolórka pani Emília UHARČEKOVÁ. Súťažilo sa na troch bowlingových dráhach v troch kolách. Klubu Nitra-Zobor sa veľmi nedarilo a skončili v družstvách až na treťom mieste v oboch kategóriách. Nevyužívame nám ponúkaný intenzívny tréning v porovnaní s klubmi JDS, ktorí trénujú každý týždeň. Z našich súťažiacich v kategórii jednotlivcov, bola najlepšia na 5. mieste pani Olinka ĎURFINOVÁ, ktorá získala celkom z troch kôl 280 bodov. V mužoch to bol mjr. v. v. Ing. Ján SATKO na 7. mieste s počtom 315 bodov. Ocenenia si opäť odniesli majstri gule – nadaní a zapálení športovci, ktorí tradične stoja na stupňoch víťazov aj v nami organizovanom turnaji v petangu napr. p. Alena Koreňová, p. Matilda Solnicová, p. Štefan Citsoň, p. Eugen Candrák. Ak chceme v ďalších ročníkoch uspieť musíme znovu objaviť odvahu a najmä potrebu trénovať, lebo bowling našich členov zaujal a chcú sa ďalej zlepšovať, ale bez trénigu to nepôjde. Ďakujeme našim priateľom z JDS za pozvanie a tešíme sa na ďalšie turnaje v stolnom tenise, mariáši, petangu a netradičné disciplíny v rámci blížiacej sa športovej súťaže seniorov družobných miest Nitry, Ružomberka a Kroměříže.

Text: pplk. v. v. Ing. Pavel LUSPAJ

Foto: Ing. Božena LUSPAJOVÁ

Loading