Zväz vojakov Slovenskej republiky

BOWLING

21 októbra, 2022

Bowling členov klubu Humenné. Bowling je hra stará stovky rokov a za kolísku tejto hry sa považuje Anglicko. Práve  táto nenáročná hra si našla u našich členov klubu svojich priaznivcov. Po prvý krát v klube sme vyskúšali ju zaradiť do Plánu práce v roku 2019 a od vtedy ju pre záujem hoci menšej časti členov organizujeme dva krát ročne a to v mesiaci máj a v mesiaci október. Jesenný termín sme  zorganizovali dňa 21.10.2022 v priestore Bowling klubu na sídl. III Humenné od 15,00 hod. Na jednej bowlingovej dráhe  sme si  vyskúšali tento pre nás netradičný, ale zaujímavý  druh športu.  Samotná súťaž bola od začiatku až do konca zaujímavá a dosť napínavá. Až do samotného konca sa každým kolom menilo poradie súťažiacich a víťaz bol neistý až do samotného konca. Diplom  za prvé miesto si odniesol pplk. v. v. Ing. Jozef Frenák, na druhom mieste sa umiestnil mjr. v. v. Ján Ivančo , na treťom mieste sa umiestnil mjr.v.v.Ing, Dušan Botko. Z akcie sme odchádzali spokojní s konštatovaním, že je len na škodu, že si tak nenáročná súťaž zatiaľ nenašla širšiu odozvu u členskej základni.

                                                                                                                                                                                                                                                 mjr.v.v. Vladimír Cibuláš

                                                                                                                                                                                                                                                predseda klubu ZV SR Humenné