Zväz vojakov Slovenskej republiky

Bojovali aj za nás a svedectvo o tom nesmie vyblednúť

13 septembra, 2023

Aj tohto roku sme sa počas prvého septembrového víkendu, v sobotu 2. 9. 2023, zúčastnili na troch miestach nášho regiónu na spomienkových podujatiach spojených s kladením vencov pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania.

Spomienková slávnosť sa začala tak ako vlani v Moravskom Lieskovom položením vencov k pomníkom pred budovou obecného úradu. Starosta obce Róbert Palko privítal medzi hosťami podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Michala Barteka, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliama Longauera, predsedu Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslava Vodičku, starostku Uherského Brodu Miroslavu Polákovú, predsedu Oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad Váhom a súčasne vedúceho delegácie novomestského klubu Zväzu vojakov SR Kamila Krištofíka, poslancov obecného zastupiteľstva v Moravskom Lieskovom, riaditeľku Spojenej školy Moravské Lieskové Janu Lackovú, delegácie oblastných výborov ČSBS z Uherského Hradišťa a Kyjova vedené Janom Andrýskom a Jarmilou Makraiovou, ako aj ďalších zúčastnených.

Róbert Palko v otváracej reči okrem iného upozornil, že za 79 rokov bol skutočný odkaz Povstania neraz vystavený skúške a v reálnom živote dokonca aj popieraný. Málo skutočných svedkov vtedajšej zložitej doby môže autenticky vypovedať, čo bolo skutočným duchom Povstania. Preživšia generácia si nezaslúži prekrúcanie histórie ani zľahčovanie toho, čím si sama prešla. S príhovorom potom vystúpil poslanec obecného zastupiteľstva a člen oblastného výboru SZPB Ján Hargaš, ktorý upriamiť pozornosť na mená miestnych rodákov, účastníkov 2. svetovej vojny a Povstania, ako aj mená celých rodín, ktoré pomáhali partizánom či prenasledovaným nacistami. Účastníkov spomienky ďalej pozdravili a krátke príspevky predniesli Miroslava Poláková, Viliam Longauer a Jaroslav Vodička, ktorý na záver udelil Pamätné medaily ČSBS Róbertovi Palkovi, Jánovi Hargašovi a Kamilovi Krištofíkovi a kríž „Za zásluhy“ Michalovi Bartekovi.

Potom sa oficiálni predstavitelia a hostia spomienkového stretnutia vydali z Moravského Lieskového do Lubiny, kde ich spolu s ďalšími účastníkmi privítal starosta obce Martin Beňatinský pri pamätnom dome kapitána Miloša Uhra. Po položení vencov a kvetov k pamätnej tabuli sa všetci presunuli na vrch Roh, kde vyvrcholili oslavy v areáli Pamätníka SNP.

Okrem účastníkov stretnutí v Moravskom Lieskovom a Lubine prišli na Roh pokloniť sa pamiatke padlých hrdinov aj poslanec Národnej rady SR Peter Kmec, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Trstenský, náčelník Štábu strategického plánovania GŠ OS SR brigádny generál Slavomír Verčimák, zástupkyňa Múzea SNP v Banskej Bystrici Viera Kováčová, Štefan Brunovský – syn generálmajora Jozefa Brunovského, delegácia Oblastného výboru SZPB Trenčín vedená predsedom pplk. v. v. Miroslavom Malayom, zástupcovia samospráv, primátori a starostovia miest a obcí regiónu a tiež široká verejnosť nielen z blízkeho okolia.

V úvodnom prejave podpredseda TSK Jozef Trstenský povedal, že už 79 rokov spomíname na tých, ktorých v boji proti zlu a totalite hnala vpred odvaha, nebojácnosť a túžba po spravodlivosti, ktorí bojovali za svoje ideály, boli ochotní podstúpiť útrapy vojny či nasadiť svoj vlastný život. Preto dnes nie je pre nás povinnosťou, ale cťou uctiť si pamiatku všetkých statočných ľudí hrdinsky bojujúcich v Povstaní nielen za seba, ale aj za ďalšie generácie, teda aj za nás. „Obdiv je prvé slovo, ktoré mi v súvislosti s priamymi i nepriamymi účastníkmi Povstania napadne,“ zdôraznil Jozef Trstenský. „Hneď za ním sú slová vďaky, aj keď ani tie nepostačujú na to, aby vyjadrili cenu, ktorú svojou účasťou v Povstaní zaplatili.“ Zub času je neúprosný a tých, ktorí nám prinášajú osobné svedectvo o hrôzach vojny, holokaustu či o Povstaní, je čoraz menej. Okrem vďaky a úcty k našim predkom by sme nemali zabudnúť, že našou úlohou je zabrániť vyblednutiu svedectiev a spomienok na tento dôležitý historický míľnik slovenských dejín. Na záver pozval verejnosť na výstavu venovanú odboju, prístupnú v priestoroch Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom od 5. do 30. septembra.

S ďalším príspevkom potom vystúpil Viliam Longauer, ktorý zvýraznil hlavný odkaz Povstania a silnú antifašistickú tradíciu, ktorú nikto nemôže zmeniť. Brigádny generál Slavomír Verčimák pozdravil prítomných v mene náčelníka generálneho štábu generála Daniela Zmeka a odovzdal jeho posolstvo v mene ozbrojených síl, ktoré vnímajú SNP ako jednu z najhrdinskejších kapitol našich novodobých dejín. Predseda ČSBS Jaroslav Vodička vyzdvihol Slovenské národné povstanie ako významnú udalosť československých dejín a pripomenul, že to nie je slovné zveličovanie. SNP je súčasťou oslobodeneckého procesu Československa a súčasťou medzinárodného boja proti nemeckému nacizmu a fašizmu a túto skutočnosť je potrebné si pripomínať aj mimo výročí SNP.

Za náš klub sa na oslavách zúčastnili: pplk. v. v. Kamil Krištofík, pplk. v. v. Ján Begala, pplk. v. v. Vladimír Ješko, pplk. v. v. Milan Kadlečík, Jozef Kabát, mjr. JUDr. Peter Lackovič a pplk. v. v. Vladimír Trgala.

Text a foto: -bej-

 

Loading