Zväz vojakov Slovenskej republiky

Beseda žiakov škôl s partizánom, účastníkom SNP a 2. svetovej vojny kpt. Vladimírom Strmeňom

16 apríla, 2023

        Dňa 13. apríla 2023 sa Kultúrny dom v Pezinku sa zaplnil takmer do posledného miesta žiakmi pezinských škôl. Za prítomnosti primátora mesta JUDr. Romana MÁCSA, prednostu MÚ Mgr. Petra ŠTETKU, predsedu ZO SZPB Mgr. Petra KRAMÁRA, podpredsedu Ing. Ondreja KUŇAKA, predstaviteľov Klubu Zväzu vojakov SR plk. v.v. Ing. Milana VIGLASKÉHO, plk. v.v. Ing. Ivana KVAČKAJA, pplk. v.v. Mgr. Eduarda ŠTAMMA, predstaviteľov Múzea SNP v Banskej Bystrici pod vedením zástupcu riaditeľa Ing. Dalibora LESNÍKA, poslanca NR SR Petra KMECA a ďalších hostí, vystúpil na pódium sály hrdina, partizán, účastník 2. svetovej vojny, kapitán vo výslužbe Vladimír STRMEŇ. Mladým ľuďom, študentom a študentkám vyrozprával svoju 95 ročnú životnú púť s dôrazom na Slovenské národné povstanie, ktorého aktívnym účastníkom sa stal ako 17 ročný mládenec, študent na vojenskej hudobnej škole. Prežil všetky útrapy povstania, vojny samotnej a už je jeden z posledných, ktorí ešte týmto spôsobom, stretnutím s mládežou, vedia pútavým spôsobom hovoriť o tých ťažkých časoch. Súčasťou akcie bolo aj premietnutie krátkeho filmu MLČANIE, ktorý o kapitánovi Strmeňovi pripravilo Múzeum SNP B. Bystrica.

        Pán kapitán je známy nielen pútavým rozprávaním vzhľadom na svoj vysoký vek, ale aj hrou na harmoniku a spevom rôznych pesničiek, hlavne partizánskych. A tých prítomným zaspieval a zahral niekoľko. Študenti sa svojimi otázkami zaujímali nielen o vojenský život, o boje, ktoré prežil, ale aj o stretnutiach s vojenskou technikou, s nepriateľom v priamom kontakte, o tragédiách jeho spolubojovníkov, ale aj o jeho život po vojne.

        Predseda Klubu Pezinok Zväzu vojakov SR plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ odovzdal kapitánovi Vladimírovi STRMEŇOVI Pamätnú plaketu pri príležitosti 25. výročia založenia Klubu v Pezinku. Program podujatia spestril svojimi pesničkami spevák Pavel DRAPÁK. 

        Ako som sa rozprával s niektorými študentami po skončení besedy, odchádzali spokojní, dozvedeli sa nové fakty nielen o povstaní, ale hlavne o živote a postojoch nášho 95 – ročného hrdinu, partizána a bojovníka v 2. svetovej vojne ako sedemnásťročný kapitán vo výslužbe V l a d i m í r S T R M E Ň

Želáme mu ešte spokojných minimálne 5 rokov, aby sa s typickým úsmevom na jeho tvári dožil magickej 1 0 0 – s t o v k y …

Úspešné a poučné podujatie spoluorganizovali Základná organizácia SZPB brigádneho generála Karola PEKNÍKA Pezinok, Múzeum SNP Banská Bystrica, a Pezinské kultúrne centrum Pezinok

Text a foto : plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj

 

Loading