Zväz vojakov Slovenskej republiky

Beseda s členmi Zväzu vojnových poškodencov

11 mája, 2023

Na základe pozvania vykonali členovia ZV SR klub Humenné pplk. v. v. Marián Kušnír a mjr. v. v. Ján Ivančo dňa 11.5.2023 prednášku a spojenú besedou s členmi Zväzu vojnových poškodencov v Humennom. Samotná prednáška a následne beseda bola zameraná na obdobie prvej svetovej vojny . Hlavná pozornosť bola venovaná najmä vojnovým cintorínom z tohto obdobia.  Región severovýchodu Slovenska je známy tým, že sa tu nachádza viac než 300 vojnových cintorínov . Účastníci besedy sa podrobne zaujímali o ich rozmiestnenie  a stav v akom sa jednotlivé cintoríny nachádzajú. Počas besedy bol dokonca aj záujem zo strany účastníkov besedy o vyhľadávanie, opravy a údržbu týchto miest posledného odpočinku oboch bojujúcich strán.  Celkovo možno zhrnúť, že samotná prednáška  a následne  vykonaná beseda splnila svoje poslanie . V závere stretnutia z oboch strán zazneli návrhy na užšiu spoluprácu a vzájomnú výmenu poznatkov medzi ZV SR klub Humenné a Zväzom vojnových poškodencov v Humennom.      

                                                                                                                                                                                                                                              pplk .v.v. Marián Kušnír                                                                                                                                                                                                                                         člen rady klubu ZV SR Humenné

Loading