Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Pezinok

Ocenenie Zlatonosnou pamätnou medailou klubu
16 novembra, 2022
Klub Pezinok
        V Trenčíne, dňa 16. novembra 2022 odovzdal podpredseda Klubu ZV SR Pezinok limitovanú Zlatonosnú pamätnú medailu...
104. výročie ukončenia 1. Svetovej vojny
11 novembra, 2022
Klub Pezinok
      Prvá svetová vojna, veľká vojna — globálny konflikt v rokoch 1914 – 1918, ktorý zásadne prekreslil politickú...
Zákon číslo 283/2021 Z.z. - zhrnutie vývoja a s...
11 novembra, 2022
Klub Pezinok
A.  V prílohách vývoj a súčasný stav týkajúci sa prijatého zákona číslo 283/2021 Z.z. o odobratí benefitov predstaviteľom komunistického režimu....
Stretnutie s jubilantmi
4 novembra, 2022
Klub Pezinok
Dňa 04. novembra 2022 o 16.00 hod., v súlade s Plánom klubu na rok 2022,  organizovala Rada klubu ZV SR Pezinok spoločenské...
Okienko do histórie – Kasárne Pezinok
28 októbra, 2022
Klub Pezinok
      V roku 1936, po dlhších rokovaniach, docielilo mesto dohodu, podľa ktorej mala vojenská správa vybudovať pri Rozálke...
Tradične - netradičná degustácia regionálnych vín
23 októbra, 2022
Klub Pezinok
V súlade s Plánom činnosti Klubu ZV SR Pezinok na rok 2022, na základe návrhu plk. v.v. Ing. Františka Pariška, organizovala  Rada...
Zákon NR SR č. 283/2021 Z.z. verzus pozmeňovací...
16 októbra, 2022
Klub Pezinok
      Aj napriek viacerým aktivitám zástupcov profesijných stavovských organizácií – Zväz vojakov SR s podporou ďalších 12 stavovských...
Ocenenie predsedu Klubu ZV SR Košice radou klub...
2 októbra, 2022
Klub Pezinok
      Dňa 30. septembra 2022 sa plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKY, predseda klubu a plk. v.v. Ing. František...
„ROKYCANY 2022“: Pravidelné Česko - Slovenské ...
20 septembra, 2022
Klub Pezinok
        V dňoch 16. -18. septembra 2022 sa uskutočnilo pravidelné septembrové Česko – Slovenské stretnutie absolventov odboru  RVD (Raketové vojsko a delostrelectvo)...
Slávnostný šachtág - 20. výročie založenia Malo...
19 septembra, 2022
Klub Pezinok
        Pezinok nie je známy iba vínom a vinohradníctvom. Je to tiež banské mesto s bohatou baníckou...
Ocenenie predsedu KVVV gen. Karla Palečka – Plzeň
18 septembra, 2022
Klub Pezinok
        Klub Vojenských výsadkových veteránov gen. Karla Palečka – Plzeň (ďalej len „KVVV Plzeň“) je nezávislou, dobrovoľnou,...
22. september – Deň OS SR
18 septembra, 2022
Klub Pezinok
      6. október býval slávnostným dňom Československej ľudovej armády. Slávil sa ako pripomienka 6. októbra 1944, keď prekročili...
Spomienkové stretnutie ku Dňu Ústavy SR
2 septembra, 2022
Klub Pezinok
Slovenská národná rada schválila vládny návrh Ústavy Slovenskej republiky na svojej 5. schôdzi 1. septembra 1992 o 22:26 SEČ. Pri...
78. výročie Slovenského národného povstania v m...
25 augusta, 2022
Klub Pezinok
        Slovenské národné povstanie patrí k najsvetlejším stránkam novodobých dejín slovenského národa, ktorý povstal so zbraňou v...
Deň bielych ruží 2022
17 augusta, 2022
Klub Pezinok
         Dňa 10.augusta 2022 o 17:00 hod. sa členovia Klubu Pezinok ZV SR Gabriel Merňák, Milan Viglaský...
30. výročie vzniku ZV SR, VČS Klubu ZV SR Pezinok
25 júna, 2022
Klub Pezinok
        Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnila VČS Klubu Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné,...
Informačný spravodajca "Stručná história protil...
17 júna, 2022
Klub Pezinok
Informačný spravodajca Klubu Pezinok ZV SR 2021
17 júna, 2022
Klub Pezinok
Informačný spravodajca Klubu Pezinok ZV SR 2020
17 júna, 2022
Klub Pezinok
Informačný spravodajca Klubu Pezinok ZV SR 2019
17 júna, 2022
Klub Pezinok
Informačný spravodajca Klubu Pezinok ZV SR 2018
17 júna, 2022
Klub Pezinok
Pozvánka na VČS
13 júna, 2022
Klub Pezinok
77. výročie oslobodenia mesta Pezinok
5 júna, 2022
Klub Pezinok
Mesto Pezinok, Klub Zväzu vojakov SR Pezinok a ZO SZPB brigádneho generála Karola Peknika pri príležitosti osláv 77. výročia oslobodenia nášho...
77 rokov od skončenia 2. svetovej vojny
5 júna, 2022
Klub Pezinok
Mesto Pezinok, Klub ZV SR Pezinok a ZO SZPB Pezinok pri príležitosti osláv 77. výročia Dňa víťazstva na fašizmom a...
"Guláš párty 2022" Klubu ZV SR Pezinok
4 júna, 2022
Klub Pezinok
Dňa 14. mája 2022 sa uskutočnila tradičná klubová akcia „GULÁŠ PÁRTY 2022“ Klubu ZV SR Pezinok v prostredí Spoločenského domu...