Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Prievidza

Oslavy 78. výročia oslobodenia mesta Prievidza
6 apríla, 2023
Klub Prievidza
Dňa 4.4.2023 sa členovia Klubu vojakov Prievidza zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov  pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Prievidza.
Návšteva starších členov Klubu
15 marca, 2023
Klub Prievidza
Dňa 14.3. 2023 navštívil predseda klubu pplk. v.v. Mgr. Miroslav Michalovič a pplk. v.v. Ing. Karol Lizoň nášho najstaršieho člena...
Vianočné posedenie členov Klubu vojakov Prievi...
12 januára, 2023
Klub Prievidza
Stretnutie členov Klubu vojakov Prievidza pri p...
12 januára, 2023
Klub Prievidza
Spoločenské posedenie členov Klubu vojakov PD r...
12 januára, 2023
Klub Prievidza
Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia me...
12 januára, 2023
Klub Prievidza