Zväz vojakov Slovenskej republiky

Klub Prievidza

Návšteva starších členov Klubu vojakov Prievidza
24 januára, 2024
Klub Prievidza
Dňa 19. 1.2024  predseda klubu pplk.vv. Mgr. Miroslav Michalovič spolu s tajomníkom klubu mjr.vv. Ludvíkom Pésom navštívili pplk. vv. Antona...
Vianočné posedenie členov Klubu vojakov Prievid...
11 januára, 2024
Klub Prievidza
Dňa 7. decembra 2023  sa stretli členovia Klubu vojakov Prievidza a ich rodinný príslušníci na Vianočnom posedení, kde v družnej...
Stretnutie členov Klubu vojakov Prievidza v Les...
10 novembra, 2023
Klub Prievidza
Dňa 20.10.2023 sa členovia klubu spolu s rodinnými príslušníkmi stretli na opekačke  v Lesoparku Prievidza. Pri ohníku v dobrej nálade...
Kladenie vencov pri príležitosti 79. výročia SNP
10 novembra, 2023
Klub Prievidza
Dňa 24.8.2023 sa členovia Klubu vojakov Prievidza zúčastnili pietneho aktu pri príležitosti 79. výročia SNP.
Stretnutie členov Klubu Prievidza v Bojnickom d...
10 novembra, 2023
Klub Prievidza
Dňa 29.6.2023 sa členovia Klubu vojakov Prievidza stretli v reštaurácii Bojnický dvor, kde v družnej besede rozobrali budúce aktivity klubu.
Oslavy 78. výročia oslobodenia mesta Prievidza
6 apríla, 2023
Klub Prievidza
Dňa 4.4.2023 sa členovia Klubu vojakov Prievidza zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov  pri príležitosti 78. výročia oslobodenia mesta Prievidza.
Návšteva starších členov Klubu
15 marca, 2023
Klub Prievidza
Dňa 14.3. 2023 navštívil predseda klubu pplk. v.v. Mgr. Miroslav Michalovič a pplk. v.v. Ing. Karol Lizoň nášho najstaršieho člena...
Vianočné posedenie členov Klubu vojakov Prievi...
12 januára, 2023
Klub Prievidza
Stretnutie členov Klubu vojakov Prievidza pri p...
12 januára, 2023
Klub Prievidza
Spoločenské posedenie členov Klubu vojakov PD r...
12 januára, 2023
Klub Prievidza
Kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia me...
12 januára, 2023
Klub Prievidza