VČS Klubu Zvolen

Zápisnica z výročnej členskej schôdze klubu Zvolen ZV SR zo dňa 9.6.2021   Konala sa v zasadacej sieni budove bývalého ONV Zvolen so začiatkom o 14:00 hod. Prítomní podľa priloženej prez... Read More