Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zväz vojakov SR si pripomenul 30.výročie svojho vzniku

V stredu 15. júna 2022 si Zväz vojakov SR pripomenul slávnostným zhromaždením v Posádkovom klube v Trenčíne 30. výročie svojho vzniku a históriu združovania profesionálnych od vzniku Československa až po súčasnosť.  Na úvod zhromaždenia priniesla čestná jednotka OS SR zástavu Slovenskej republiky za zvukov hymny Slovenskej republiky. Na podujatí sa v mene ministra obrany SR za MO SR zúčastnil generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál, náčelníka generálneho štábu OS SR zastupoval náčelník štábu pre podporu operácií brigádny generál Ing. Pavol Tököly s hovorcom OS SR plk. Ing. Štefan Zemanovič a veliteľstvo špeciálnych síl plk. Ing. René Haz. Svojou prítomnosťou a vystúpením vyjadril Zväzu podporu aj primátor mesta Trenčín pán Richard Rybníček.
Na zhromaždení boli zvýraznené historické míľniky, ktoré formovali charakter  Zväzu v súčasnosti. Na zaver slávnostného zhromaždenia boli viacerým členom zväzu  odovzdané ocenenia vo forme pamätných medailí ministra obrany SR, medaila Obranného spravodajstva a pamätný kríž NGŠ OS SR.

Popoludní 15. júna a dopoludnia 16. júna 2022 podujatie pokračovalo pracovným rokovaním 10. snemu ZV SR.
Rok 2022 zaujíma v histórii Zväzu vojakov SR jeden z najvýznamnejších míľnikov z hľadiska konania jubilejných zväzových aktivít:
1. v uplynulých dňoch sme si pripomenuli 30. výročie obnovenia činnosti Zväzu po vynútenej prestávke v rokoch 1968 až 1989,
2. uskutočnil sa už 10. snem Zväzu,
3. pripomenuli sme si 50. výročie založenia EUROMIL,
4. Zväz si zároveň pripomína 30. výročie svojho členstva v tejto významnej a pre Zväz a pre vojakov SR všeobecne prospešnej organizácie.
Snemu sa zúčastnilo 47 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 8 členov prezídia Zväzu, 3 členovia kontrolnej komisie a 4 čestní hostia.
Program snemu pozostával z voľby pracovných orgánov snemu, prednesenia správy  o činnosti od 9. snemu, správy o hospodárení od 9. snemu, správy kontrolnej komisie, návrhu programového zamerania, návrhu stanov ZV SR, voľby prezidenta ZV SR a členov kontrolnej komisie a nakoniec bude preložený na schválenie  návrh uznesenia z 10. snemu.

Najvýznamnejšie rozhodnutia snemu:

    1. Schválenie nových Stanov Zväzu
    2. Schválenie nového Programového zamerania Zväzu
    3. Voľba nového prezidenta na nasledujúce štyri roky, ktorým sa dňom 16. júna 2022 stal plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák.

Na záver predstavil novozvolený prezident zámery a ciele ďalšieho rozvoja Zväzu vojakov SR v súlade so Stanovami, Programovým zameraním a politikou štátu v oblasti obrany a spolupráce orgánov štátu s dobrovoľnými občianskymi združeniami.

 

Text: Gabriel Merňák

Správa štatutára ZV SR na 10 snem final

Loading

Priložené dokumenty