Zväz vojakov Slovenskej republiky

Zmena adresy MO SR

Na základe pozmeňujúcej informácie Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto z 20. októbra 2023 vo vzťahu k určeniu orientačného čísla a zmeny adresy Ministerstva obrany Slovenskej republiky upozorňujeme našich členov, že adresa Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa zmení po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 12/2023 z 4. októbra 2023 z:

Ministerstvo obrany SR,
Kutuzovova 8, Bratislava na:

Ministerstvo obrany SR,
Námestie generála Viesta 2,
832 47 Bratislava.

Loading