Zväz vojakov Slovenskej republiky

Valorizácia VD od 1. júla 2024

V súvislosti so šírením rôznych, najmä neoverených a polopravdivých informácii
o valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia od 1. 7. 2024 sa prezident Asociácie
policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) a zároveň prezident Únie
výsluhových dôchodcov SR na základe pozvania osobne stretol 26.3.2024 s ministrom
vnútra SR. Na rokovaní bol ministrom vnútra ubezpečený, že valorizácia dávok výsluhového
zabezpečenia od 1. 7. 2024 bude podľa v súčasnosti platnej a účinnej právnej úpravy a
pri výpočte percenta zvýšenia výsluhových dávok bude vychádzať z percentuálneho zvýšenia
dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení, ktoré
vychádza z percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov
vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvých deväť mesiacov
kalendárneho roka 2023, to je o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku. Prezident bol
zároveň informovaný, že Ministerstvo vnútra SR ako gestor zákona č. 328/2002 Z. z.
v súčasnosti nepredkladá do legislatívneho procesu žiadny návrh legislatívnej
zmeny, ktorá by sa týkala valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Do budúcna
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s ostatnými zástupcami ostatných štátnych orgánov,
ktoré spravujú osobitné účty pripravuje nový model zvyšovania dávok výsluhového
zabezpečenia a ponúkol možnosť podieľať sa na jeho príprave aj APVV resp. ÚVD SR.

prezident APVV a ÚVD SR

Loading