Zväz vojakov Slovenskej republiky

UKÁŽKA PRODUKTOV SLOVENSKÉHO BEZPEČNOSTNÉHO A OBRANNÉHO PRIEMYSLU

6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutočnila ukážka produktov spoločnosti DEFSYSTECH s.r.o. za účasti vedenia EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenských pridelencov akreditovaných v Slovenskej republike, predstaviteľov vojenských zväzov a asociácií ako aj predstaviteľov Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Účastníci boli oboznámení o technických schopnostiach a možnostiach operačného nasadenia bezposádkového autonómneho diaľkovo riadeného vozidla UGV 150, ktoré je predurčené na nasadenie všade tam, kde nasadenie vojaka je nevhodné najmä v záujme ochrany zdravia a života vojaka, ale aj tam, kde je nutné dosiahnuť požadovanú efektivitu vedenia činnosti na bojisku. Toto bezposádkové vozidlo je vhodné na nasadenie nielen vo vojenských operáciách, ale aj v rámci krízového manažmentu v mierri a v ochrane kritickej infraštruktúry pri plnení úloh ISTAR (Intelligence,, Surveillance, Target Acquisition and Recconaisance) na účely spravodajstva, identifikácie, prieskumu, prehľadu, a presného určenia cieľa.

V ďalšej časti boli účastníci oboznámení o 3D radare pre nasadenie v operáciách na detekciu, identifikáciu druhu letiaceho objektu narušiteľa chráneného perimetra a sledovanie trajektórie letu takýchto vzdušných cieľov (drony, UAV a lietadlá). Praktické ukážky pokračovali prezentáciou systémov tzv. „umelej inteligencie“, ktorá je v súčinnosti s palubnou Avionikou v lietadle a systémami Vetroniky v pozemných prostriedkoch schopná vyhľadávať, detegovať a identifikovať objekty záujmu a sledované ciele.  Zároveň je tieto systémy možné integrovať do systému C3 (Command, Control and Communication) v rámci operačného nasadenia.

SPOLOČNOSŤ DEFSYSTECH S.R.O. PRIPRAVILA A ZREALIZOVALA TIETO UKÁŽKY ČÍM ZV SR  VÝRAZNE PRISPELA K ORGANIZAČNÉMU RÁMCU MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT.

Loading