Zväz vojakov Slovenskej republiky

Úcta a poďakovanie padlým vojnovým veteránom

11. 11. 1918 – 11:11 hod. bolo v reštauračnom vozni francúzkeho generálneho štábu v lesíku COMPIEGNE podpísané prímerie medzi krajinami DOHODY a NEMECKOM. 11. november je Medzinárodným dňom veteránov a jeho symbolom je ČERVENÝ MAK – symbol utrpenia vojakov vo vojnovom konflikte – 1. svetovej vojne. Po rokoch sa tento symbol a názov preniesol na všetky vojnové konflikty na svete a ich nezmyselné miliónové obete vojakov, ale hlavne civilných obyvateľov, občanov. Pripomeniem ešte jeden dôležitý dátum – prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, kedy ju Rakúsko – Uhorsko vyhlásilo Srbsku. Proti sebe stáli štáty DOHODY – na začiatku vojny to boli FRANCÚZSKO, RUSKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, neskôr sa pridali TALIANSKO, USA a JAPONSKO. Na druhej strane boli – Ústredné veľmoci – NEMECKO, RAKÚSKO-UHORSKO, neskôr sa pridali OSMANSKÁ RÍŠA , BULHARSKO a ďalšie.
Po skončení vojny vznikali po svete pamätníky úcty a poďakovania vojakom, ktorí položili svoje životy za mier a slobodu väčšinou na mies-tach, kde bolo pochovaných, alebo zabitých 10 miliónov bojovníkov, 21 miliónov ľudí bolo zranených, takmer 8 miliónov nezvestných.
Pamätníky a vojnové cintoríny vznikali aj na Slovensku. Jeden z nich je v Bratislave – Kopčanoch. Cintorín vznikol už v roku 1916 ako súčasť vojenského lazaretu – nemocnice.Tu je pochovaných 331 vojakov, 9 identifikovaných národností.
Pri 105 výročí ukončenia PRVEJ SVETOVEJ VOJNY si prišli uctiť pamiatku zosnulých vojakov prezidentka SR a hlavná velteľka OS SR Zuzana ČAPUTOVÁ, predseda NRSR Peter PELLEGRINI, minister obrany Robert KALIŇÁK a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel ZMEKO. Účasť ministra obrany bola po rokoch – predtým minister obrany gen. v.v. Peter GAJDOŠ sa tejto významnej udalosti zú-častňoval pravidelne. Význam pietneho aktu zvýraznila aj prítomnosť žijúcich veteránov 52. svetovej vojny, ktorí ako prví položili veniec kvetov k pamätníku – ku KRÍŽU.
Prítomní hostia na pietnom akte, ktorý zorganizovalo ministerstvo obrany a občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA , zdôraznili vo svojich vystúpeniach unisono zachovanie mieru a neustále si pripomínanie obetí každej vojny, nielen PRVEJ. A to hlavne v tomto ťažkom období. A pripomínať odkaz padlých vojakov a mŕtvych civilistov mládeži, ktorá sa tomuto obdobiu nevenuje, alebo len okrajovo. K prítomným sa prihovoril vojenský duchovný, ktorý položil dôraz na fakt, že viera v Boha bojovníkom dodávala silu v ťažkých bojoch, i keď vedeli, že každú minútu môžu prísť o svoj život a už sa nikdy nevrátia k svojim blízkym. Uvedomme si všetci, že práve oni, ako aj vojaci v 2. SVETOVEJ VOJNE, bojovali za náš lepší, slobodný a mierový život.
Po príhovoroch prezidentka SR, predseda NRSR, minister obrany a náčelník GŠ OS SR položili horiace kahance ku krížom na Vojnovom cintoríne v Peržalke – KOPČANY a do zeme zapichli drevené kríže s ČERVENÝM MAKOM, symbolom Medzinárodného dňa veteránov. K nim sa pridali ďalší účastníci pietneho aktu, medzi inými i predstavitelia Zväzu vojakov SR. Zaujímavosťou bola skutočnosť, že počas kladenia vencov , príhovorov, kladenia horiacich kahancov a drevených krížov poprchávalo, čo pripomínalo ťažké, upršané boje na bojiskách 1. svetovej vojny. Potom však vyšlo slniečko, mračná ústúpili, akoby prišla k nám, na zem, nová nádej lepšieho života každého z nás. I keď k tomu vedie ešte veľmi dlhá cesta.
Súčasťou podujatia bol beh na 5,2 km dlhej trati v teréne. Beh odštartoval minister obrany výstrelom z pištole za prítomnosti predsedu NR SR. Na trať vybehlo vyše 200 bežcov a medzi nimi aj chodec Matej TÓTH. Pre všetkých účastníkov podujatia bol pripravený chutný vo-jenský guláš, teplý až horúci čaj, možnosť prehliadky múzea v blizkom bunkry a oboznámenie sa s podmienkami bojov v PRVEJ SVETO-VEJ VOJNE v jeho blízkom okolí.

Text a foto – plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj

Loading