Zväz vojakov Slovenskej republiky

Účasť ZV SR na oslavách 142.výročia narodenia generála M.R.Štefánika

Delegácia ZV SR v tradičnom zložení z členov ZV SR – Klub Nové Mesto nad Váhom a ZV SR- Klub Piešťany, pod vedením kandidáta na funkciu 2. viceprezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Jána Paulecha, sa na pozvanie MO SR zúčastnila dňa 21.7.2022 aktu kladenia vencov pred rodinným domom M.R.Štefánika v Košariskách. Tototo aktivitou, za účasti predstaviteľov ministerstva obrany a ministerstva kultúry, predstaviteľov verejnej správy, občianských združení a širokej verejnosti sa otvoril 4 – dňový program športových a kulturnospoločenských podujatí v podjavorinskom regione pod vedením Spoločnosti M.R.Štefánika, ktorý je venovaný životu a osobnosti M.R.Štefánika.
Medzi zúčastnenými  očianskymi združeniami nechýbal ani Klub generálov SR, ktorého delegáciu viedol jeho predseda  a kandidát na  funkciu 1. viceprezidenta ZV SR genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek.   Spoločná fotografia oboch delegácií je ďalším dôkazom úzkej a vzájomnej spolupráce uvedených združení. 
Text: Ján Paulech

Loading