Zväz vojakov Slovenskej republiky

Správa o činnosti pre EUROMIL

Zväz vojakov SR spracoval a zaslal správu o svojej činnosti prezidentovi EUROMIL za obdobie od apríla do októbra 2022. Obsahom správy je informácia o hlavných aktivitách, o ktorých sú členovia klubov pravidelne informovaní svojimi predsedami na rokovaniach členských schôdz.

Loading

Priložené dokumenty