Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spolupráca občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky

Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. S viacerými Ministerstvo obrany SR uzatvorilo Dohodu o vzájomnej spolupráci podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Najvýznamnejšou platformou spolupráce tzv. „vojenských“ občianskych združení, čo do celkového počtu členov, pôsobnosti a aktívneho vzťahu k rezortu ministerstva obrany, je tzv. „OZ7+“. Zväz vojakov SR vyvinul v roku 2022 iniciatívu na zriadenie Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR), ako nástupníckej organizácie OZ7+.

Loading

Priložené dokumenty