Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spolupráca občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR a zastupovanie poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia

Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. S niektorými Ministerstvo obrany SR uzatvorilo Dohodu o vzájomnej spolupráci podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Najvýznamnejšou platformou spolupráce tzv. „vojenských“ občianskych združení je tzv. „OZ7+“. V tejto platforme spolupráce je v súčasnosti organizovaných šesť najvýznamnejších občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou:
1. Zväz vojakov Slovenskej republiky, ktorý trvale predsedá tomuto rámcu spolupráce,
2. Klub generálov Slovenskej republiky,
3. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky,
4. Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika,
5. UN Veteran Slovakia,
6. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít.

Zväz vojakov SR vyvinul v roku 2022 iniciatívu na zriadenie Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR), ako nástupnickej organizácie OZ7+. Členovia OZ7+ tento proces podporujú a pozývajú na spoluprácu všetky ostatné občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. Asociácia bude voľným neregistrovaným záujmovým združením pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

V Únii výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky organizované občianske združenia zastupujúce oprávnené záujmy a práva poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia v Slovenskej. Ide najmä profesijné stavovské organizácií zastupujúce poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia podľa príslušnosti k:
a) Policajnému zboru,
b) Ozbrojeným silám SR,
c) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
d) Slovenskej informačnej službe,
e) Národnému bezpečnostnému úradu,
f) Hasičskému a záchrannému zboru,
g) Finančnej správe SR a
h) Horskej záchrannej služby
za účelom spoločnej ochrany ich záujmov

Priložené dokumenty