Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spolupráca občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR a zastupovanie poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia

Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. S niektorými Ministerstvo obrany SR uzatvorilo Dohodu o vzájomnej spolupráci podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Najvýznamnejšou platformou spolupráce tzv. „vojenských“ občianskych združení je tzv. „OZ7+“. V tejto platforme spolupráce je v súčasnosti organizovaných šesť najvýznamnejších občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou:
1. Zväz vojakov Slovenskej republiky, ktorý trvale predsedá tomuto rámcu spolupráce,
2. Klub generálov Slovenskej republiky,
3. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky,
4. Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika,
5. UN Veteran Slovakia,
6. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít.

Zväz vojakov SR vyvinul v roku 2022 iniciatívu na zriadenie Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR), ako nástupnickej organizácie OZ7+. Členovia OZ7+ tento proces podporujú a pozývajú na spoluprácu všetky ostatné občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. Asociácia bude voľným neregistrovaným záujmovým združením pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.

V Únii výsluhových dôchodcov Slovenskej republiky organizované občianske združenia zastupujúce oprávnené záujmy a práva poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia v Slovenskej. Ide najmä profesijné stavovské organizácií zastupujúce poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia podľa príslušnosti k:
a) Policajnému zboru,
b) Ozbrojeným silám SR,
c) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
d) Slovenskej informačnej službe,
e) Národnému bezpečnostnému úradu,
f) Hasičskému a záchrannému zboru,
g) Finančnej správe SR a
h) Horskej záchrannej služby
za účelom spoločnej ochrany ich záujmov

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.