Zväz vojakov Slovenskej republiky

ROKOVANIE ZV SR V ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRII JUDR. JÁNOŠÍKA K ĎALŠEJ SPOLUPRÁCI A VYUŽITIU ÚČTU „ADVOKÁT“

V piatok 16. júna 2023 sa na podnet prezidenta ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka uskutočnilo rokovanie k problematike zastupovania v otázkach ochrany sociálnych záujmov vojakov prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr, Jánošíka. Posledné uznesenie zväzovej rady ZV SR schválilo citujem „Zachovanie účtu ADVOKÁT na účely pre ktoré bol vytvorený – na účely krytia súdnych nákladov spojených z nevalorizáciou výsluhových dôchodkov v roku 2012“.
Súdne spory pri ktorých vojakov a policajtov zastupuje Advokátska kancelária JUDr, Jánošíka sú vedené už desať rokov a z doterajších výsledkov je možné predpokladať, že dosiahnutie progresu bude možné len na súdoch mimo SR, čo môže byť veľa ďalších rokov a určite aj veľa peňazí s neistým výsledkom.
Na rokovaní bol prediskutovaný aktuálny stav v tejto veci, ale boli aj načrtnuté možnosti ďalšieho postupu, ktorý si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Text: Gabriel Merňák

Loading

Priložené dokumenty